Updates

 1. Surat Al-A’la Ayat 1
  (February 21, 2019)
 2. Surat At-Tariq Ayat 10
  (February 21, 2019)
 3. Surat Al-Hadid Ayat 24
  (February 20, 2019)
 4. Surat Al-Hadid Ayat 23
  (February 20, 2019)
 5. Surat Al-Hadid Ayat 22
  (February 20, 2019)
 6. Surat Al-Hadid Ayat 21
  (February 20, 2019)
 7. Surat Al-Hadid Ayat 20
  (February 20, 2019)
 8. Surat Al-Hadid Ayat 19
  (February 20, 2019)
 9. Surat Al-Hadid Ayat 18
  (February 20, 2019)
 10. Surat Al-Hadid Ayat 17
  (February 20, 2019)
 11. Surat Al-Hadid Ayat 16
  (February 20, 2019)
 12. Surat Al-Hadid Ayat 15
  (February 20, 2019)
 13. Surat Al-Hadid Ayat 14
  (February 20, 2019)
 14. Surat Al-Hadid Ayat 13
  (February 20, 2019)
 15. Surat Al-Hadid Ayat 12
  (February 20, 2019)
 16. Surat Al-Hadid Ayat 11
  (February 20, 2019)
 17. Surat Al-Hadid Ayat 10
  (February 20, 2019)
 18. Surat Al-Hadid Ayat 9
  (February 20, 2019)
 19. Surat Al-Hadid Ayat 8
  (February 20, 2019)
 20. Surat Al-Hadid Ayat 7
  (February 20, 2019)
 21. Surat Al-Hadid Ayat 6
  (February 20, 2019)
 22. Surat Al-Hadid Ayat 5
  (February 20, 2019)
 23. Surat Al-Hadid Ayat 4
  (February 20, 2019)
 24. Surat At-Tariq Ayat 9
  (February 20, 2019)
 25. Surat Al-Hadid Ayat 29
  (February 20, 2019)
 26. Surat Al-Hadid Ayat 28
  (February 20, 2019)
 27. Surat Al-Hadid Ayat 27
  (February 20, 2019)
 28. Surat Al-Hadid Ayat 26
  (February 20, 2019)
 29. Surat Al-Hadid Ayat 25
  (February 20, 2019)
 30. Surat Al-Waqi’ah Ayat 52
  (February 20, 2019)
 31. Surat Al-Waqi’ah Ayat 51
  (February 20, 2019)
 32. Surat Al-Waqi’ah Ayat 49
  (February 20, 2019)
 33. Surat Al-Waqi’ah Ayat 50
  (February 20, 2019)
 34. Surat Al-Waqi’ah Ayat 48
  (February 20, 2019)
 35. Surat Al-Waqi’ah Ayat 47
  (February 20, 2019)
 36. Surat Al-Waqi’ah Ayat 46
  (February 20, 2019)
 37. Surat Al-Waqi’ah Ayat 45
  (February 20, 2019)
 38. Surat Al-Waqi’ah Ayat 44
  (February 20, 2019)
 39. Surat Al-Waqi’ah Ayat 43
  (February 20, 2019)
 40. Surat Al-Waqi’ah Ayat 42
  (February 20, 2019)
 41. Surat Al-Waqi’ah Ayat 41
  (February 20, 2019)
 42. Surat Al-Waqi’ah Ayat 40
  (February 20, 2019)
 43. Surat Al-Waqi’ah Ayat 39
  (February 20, 2019)
 44. Surat Al-Waqi’ah Ayat 38
  (February 20, 2019)
 45. Surat Al-Waqi’ah Ayat 37
  (February 20, 2019)
 46. Surat Al-Waqi’ah Ayat 36
  (February 20, 2019)
 47. Surat Al-Waqi’ah Ayat 35
  (February 20, 2019)
 48. Surat Al-Waqi’ah Ayat 34
  (February 20, 2019)
 49. Surat Al-Waqi’ah Ayat 33
  (February 20, 2019)
 50. Surat Al-Waqi’ah Ayat 32
  (February 20, 2019)
 51. Surat Al-Waqi’ah Ayat 31
  (February 20, 2019)
 52. Surat Al-Waqi’ah Ayat 29
  (February 20, 2019)
 53. Surat Al-Waqi’ah Ayat 30
  (February 20, 2019)
 54. Surat Al-Waqi’ah Ayat 28
  (February 20, 2019)
 55. Surat Al-Waqi’ah Ayat 27
  (February 20, 2019)
 56. Surat Al-Waqi’ah Ayat 26
  (February 20, 2019)
 57. Surat Al-Waqi’ah Ayat 25
  (February 20, 2019)
 58. Surat Al-Waqi’ah Ayat 24
  (February 20, 2019)
 59. Surat Al-Waqi’ah Ayat 23
  (February 20, 2019)
 60. Surat Al-Waqi’ah Ayat 22
  (February 20, 2019)
 61. Surat Al-Waqi’ah Ayat 20
  (February 20, 2019)
 62. Surat Al-Waqi’ah Ayat 19
  (February 20, 2019)
 63. Surat Al-Waqi’ah Ayat 18
  (February 20, 2019)
 64. Surat Al-Waqi’ah Ayat 17
  (February 20, 2019)
 65. Surat Al-Mursalat Ayat 19
  (February 20, 2019)
 66. Surat Al-Mursalat Ayat 18
  (February 20, 2019)
 67. Surat Al-Mursalat Ayat 17
  (February 20, 2019)
 68. Surat Al-Mursalat Ayat 16
  (February 20, 2019)
 69. Surat Al-Mursalat Ayat 15
  (February 20, 2019)
 70. Surat Al-Waqi’ah Ayat 16
  (February 20, 2019)
 71. Surat Al-Mursalat Ayat 14
  (February 20, 2019)
 72. Surat Al-Mursalat Ayat 13
  (February 20, 2019)
 73. Surat Al-Waqi’ah Ayat 15
  (February 20, 2019)
 74. Surat Al-Waqi’ah Ayat 14
  (February 20, 2019)
 75. Surat Al-Mursalat Ayat 12
  (February 20, 2019)
 76. Surat Al-Waqi’ah Ayat 13
  (February 20, 2019)
 77. Surat Al-Mursalat Ayat 11
  (February 20, 2019)
 78. Surat Al-Mursalat Ayat 10
  (February 20, 2019)
 79. Surat Al-Mursalat Ayat 9
  (February 20, 2019)
 80. Surat Al-Mursalat Ayat 8
  (February 20, 2019)
 81. Surat Al-Mursalat Ayat 7
  (February 20, 2019)
 82. Surat Al-Mursalat Ayat 6
  (February 20, 2019)
 83. Surat Al-Mursalat Ayat 5
  (February 20, 2019)
 84. Surat Al-Mursalat Ayat 4
  (February 20, 2019)
 85. Surat Al-Mursalat Ayat 3
  (February 20, 2019)
 86. Surat Al-Waqi’ah Ayat 12
  (February 20, 2019)
 87. Surat Al-Waqi’ah Ayat 11
  (February 20, 2019)
 88. Surat Al-Waqi’ah Ayat 9
  (February 20, 2019)
 89. Surat Al-Waqi’ah Ayat 10
  (February 20, 2019)
 90. Surat Al-Mursalat Ayat 2
  (February 20, 2019)
 91. Surat Al-Mursalat Ayat 1
  (February 20, 2019)
 92. Surat Al-Waqi’ah Ayat 8
  (February 20, 2019)
 93. Surat Al-Waqi’ah Ayat 7
  (February 20, 2019)
 94. Surat Al-Waqi’ah Ayat 6
  (February 20, 2019)
 95. Surat Al-Waqi’ah Ayat 5
  (February 20, 2019)
 96. Surat Al-Waqi’ah Ayat 4
  (February 20, 2019)
 97. Surat Al-Waqi’ah Ayat 3
  (February 20, 2019)
 98. Surat Al-Waqi’ah Ayat 2
  (February 20, 2019)
 99. Surat Al-Waqi’ah Ayat 1
  (February 20, 2019)
 100. Surat Ar-Rahman Ayat 78
  (February 20, 2019)
 101. Surat Ar-Rahman Ayat 77
  (February 20, 2019)
 102. Surat Ar-Rahman Ayat 76
  (February 20, 2019)
 103. Surat Ar-Rahman Ayat 75
  (February 20, 2019)
 104. Surat Ar-Rahman Ayat 74
  (February 20, 2019)
 105. Surat Ar-Rahman Ayat 73
  (February 20, 2019)
 106. Surat Ar-Rahman Ayat 72
  (February 20, 2019)
 107. Surat Ar-Rahman Ayat 71
  (February 20, 2019)
 108. Surat Ar-Rahman Ayat 70
  (February 20, 2019)
 109. Surat Ar-Rahman Ayat 69
  (February 20, 2019)
 110. Surat Ar-Rahman Ayat 68
  (February 20, 2019)
 111. Surat Ar-Rahman Ayat 67
  (February 20, 2019)
 112. Surat Ar-Rahman Ayat 66
  (February 20, 2019)
 113. Surat Ar-Rahman Ayat 65
  (February 20, 2019)
 114. Surat Ar-Rahman Ayat 64
  (February 20, 2019)
 115. Surat Ar-Rahman Ayat 63
  (February 20, 2019)
 116. Surat Ar-Rahman Ayat 62
  (February 20, 2019)
 117. Surat Al-Buruj Ayat 20
  (February 20, 2019)
 118. Surat Ar-Rahman Ayat 61
  (February 20, 2019)
 119. Surat Ar-Rahman Ayat 60
  (February 20, 2019)
 120. Surat Ar-Rahman Ayat 58
  (February 20, 2019)
 121. Surat Ar-Rahman Ayat 55
  (February 20, 2019)
 122. Surat Ar-Rahman Ayat 54
  (February 20, 2019)
 123. Surat Ar-Rahman Ayat 59
  (February 20, 2019)
 124. Surat Ar-Rahman Ayat 56
  (February 20, 2019)
 125. Surat Ar-Rahman Ayat 57
  (February 20, 2019)
 126. Surat Ar-Rahman Ayat 53
  (February 20, 2019)
 127. Surat Ar-Rahman Ayat 52
  (February 20, 2019)
 128. Surat Ar-Rahman Ayat 51
  (February 20, 2019)
 129. Surat Ar-Rahman Ayat 50
  (February 20, 2019)
 130. Surat Ar-Rahman Ayat 49
  (February 20, 2019)
 131. Surat Ar-Rahman Ayat 48
  (February 20, 2019)
 132. Surat Ar-Rahman Ayat 47
  (February 20, 2019)
 133. Surat Ar-Rahman Ayat 46
  (February 20, 2019)
 134. Surat Ar-Rahman Ayat 45
  (February 20, 2019)
 135. Surat Ar-Rahman Ayat 44
  (February 20, 2019)
 136. Surat Ar-Rahman Ayat 43
  (February 20, 2019)
 137. Surat Ar-Rahman Ayat 42
  (February 20, 2019)
 138. Surat Ar-Rahman Ayat 41
  (February 20, 2019)
 139. Surat Ar-Rahman Ayat 39
  (February 20, 2019)
 140. Surat Ar-Rahman Ayat 37
  (February 20, 2019)
 141. Surat Ar-Rahman Ayat 36
  (February 20, 2019)
 142. Surat Ar-Rahman Ayat 40
  (February 20, 2019)
 143. Surat Ar-Rahman Ayat 38
  (February 20, 2019)
 144. Surat Ar-Rahman Ayat 35
  (February 20, 2019)
 145. Surat Ar-Rahman Ayat 34
  (February 20, 2019)
 146. Surat Ar-Rahman Ayat 33
  (February 20, 2019)
 147. Surat Ar-Rahman Ayat 32
  (February 20, 2019)
 148. Surat Ar-Rahman Ayat 31
  (February 20, 2019)
 149. Surat Ar-Rahman Ayat 30
  (February 20, 2019)
 150. Surat Ar-Rahman Ayat 29
  (February 20, 2019)
 151. Surat Ar-Rahman Ayat 28
  (February 20, 2019)
 152. Surat Ar-Rahman Ayat 27
  (February 20, 2019)
 153. Surat Ar-Rahman Ayat 26
  (February 20, 2019)
 154. Surat Ar-Rahman Ayat 24
  (February 20, 2019)
 155. Surat Ar-Rahman Ayat 25
  (February 20, 2019)
 156. Surat Ar-Rahman Ayat 21
  (February 20, 2019)
 157. Surat Ar-Rahman Ayat 22
  (February 20, 2019)
 158. Surat Ar-Rahman Ayat 23
  (February 20, 2019)
 159. Surat Ar-Rahman Ayat 20
  (February 20, 2019)
 160. Surat Ar-Rahman Ayat 19
  (February 20, 2019)
 161. Surat Ar-Rahman Ayat 18
  (February 20, 2019)
 162. Surat Ar-Rahman Ayat 17
  (February 20, 2019)
 163. Surat Ar-Rahman Ayat 16
  (February 20, 2019)
 164. Surat Ar-Rahman Ayat 15
  (February 20, 2019)
 165. Surat Ar-Rahman Ayat 14
  (February 20, 2019)
 166. Surat Ar-Rahman Ayat 13
  (February 20, 2019)
 167. Surat Ar-Rahman Ayat 12
  (February 20, 2019)
 168. Surat Ar-Rahman Ayat 11
  (February 20, 2019)
 169. Surat Ar-Rahman Ayat 10
  (February 20, 2019)
 170. Surat Ar-Rahman Ayat 9
  (February 20, 2019)
 171. Surat Ar-Rahman Ayat 8
  (February 20, 2019)
 172. Surat Ar-Rahman Ayat 7
  (February 20, 2019)
 173. Surat Ar-Rahman Ayat 6
  (February 20, 2019)
 174. Surat Ar-Rahman Ayat 5
  (February 20, 2019)
 175. Surat Ar-Rahman Ayat 4
  (February 20, 2019)
 176. Surat Ar-Rahman Ayat 3
  (February 20, 2019)
 177. Surat Ar-Rahman Ayat 2
  (February 20, 2019)
 178. Surat Ar-Rahman Ayat 1
  (February 20, 2019)
 179. Surat Al-Qamar Ayat 55
  (February 20, 2019)
 180. Surat Al-Qamar Ayat 54
  (February 20, 2019)
 181. Surat Al-Qamar Ayat 53
  (February 20, 2019)
 182. Surat Al-Qamar Ayat 52
  (February 20, 2019)
 183. Surat Al-Qamar Ayat 51
  (February 20, 2019)
 184. Surat Al-Qamar Ayat 50
  (February 20, 2019)
 185. Surat Al-Qamar Ayat 49
  (February 20, 2019)
 186. Surat Al-Qamar Ayat 48
  (February 20, 2019)
 187. Surat Al-Qamar Ayat 47
  (February 20, 2019)
 188. Surat Al-Qamar Ayat 46
  (February 20, 2019)
 189. Surat Al-Qamar Ayat 45
  (February 20, 2019)
 190. Surat Al-Qamar Ayat 44
  (February 20, 2019)
 191. Surat Al-Qamar Ayat 43
  (February 20, 2019)
 192. Surat Al-Qamar Ayat 42
  (February 20, 2019)
 193. Surat Al-Qamar Ayat 41
  (February 20, 2019)
 194. Surat Al-Qamar Ayat 40
  (February 20, 2019)
 195. Surat Al-Qamar Ayat 39
  (February 20, 2019)
 196. Surat Al-Qamar Ayat 38
  (February 20, 2019)
 197. Surat Al-Qamar Ayat 37
  (February 20, 2019)
 198. Surat Al-Qamar Ayat 36
  (February 20, 2019)
 199. Surat Al-Qamar Ayat 35
  (February 20, 2019)
 200. Surat Al-Qamar Ayat 34
  (February 20, 2019)
 201. Surat Al-Qamar Ayat 33
  (February 20, 2019)
 202. Surat Al-Qamar Ayat 32
  (February 20, 2019)
 203. Surat Al-Qamar Ayat 31
  (February 20, 2019)
 204. Surat Al-Qamar Ayat 30
  (February 20, 2019)
 205. Surat Al-Qamar Ayat 29
  (February 20, 2019)
 206. Surat Al-Qamar Ayat 28
  (February 20, 2019)
 207. Surat Al-Qamar Ayat 27
  (February 20, 2019)
 208. Surat Al-Qamar Ayat 26
  (February 20, 2019)
 209. Surat Al-Qamar Ayat 25
  (February 20, 2019)
 210. Surat Al-Qamar Ayat 24
  (February 20, 2019)
 211. Surat Al-Qamar Ayat 23
  (February 20, 2019)
 212. Surat Al-Qamar Ayat 22
  (February 20, 2019)
 213. Surat Al-Qamar Ayat 21
  (February 20, 2019)
 214. Surat Al-Qamar Ayat 20
  (February 20, 2019)
 215. Surat Al-Qamar Ayat 19
  (February 20, 2019)
 216. Surat Al-Qamar Ayat 18
  (February 20, 2019)
 217. Surat Al-Qamar Ayat 17
  (February 20, 2019)
 218. Surat Al-Qamar Ayat 16
  (February 20, 2019)
 219. Surat Al-Qamar Ayat 15
  (February 20, 2019)
 220. Surat Al-Qamar Ayat 14
  (February 20, 2019)
 221. Surat Al-Qamar Ayat 13
  (February 20, 2019)
 222. Surat Al-Qamar Ayat 12
  (February 20, 2019)
 223. Surat Al-Qamar Ayat 11
  (February 20, 2019)
 224. Surat Al-Qamar Ayat 10
  (February 20, 2019)
 225. Surat Al-Qamar Ayat 9
  (February 20, 2019)
 226. Surat Al-Qamar Ayat 8
  (February 20, 2019)
 227. Surat Al-Qamar Ayat 7
  (February 20, 2019)
 228. Surat Al-Qamar Ayat 6
  (February 20, 2019)
 229. Surat Al-Qamar Ayat 5
  (February 20, 2019)
 230. Surat Al-Qamar Ayat 4
  (February 20, 2019)
 231. Surat Al-Qamar Ayat 3
  (February 20, 2019)
 232. Surat Al-Qamar Ayat 2
  (February 20, 2019)
 233. Surat Al-Qamar Ayat 1
  (February 20, 2019)
 234. Surat An-Najm Ayat 62
  (February 20, 2019)
 235. Surat An-Najm Ayat 60
  (February 20, 2019)
 236. Surat An-Najm Ayat 61
  (February 20, 2019)
 237. Surat An-Najm Ayat 59
  (February 20, 2019)
 238. Surat An-Najm Ayat 58
  (February 20, 2019)
 239. Surat An-Najm Ayat 57
  (February 20, 2019)
 240. Surat An-Najm Ayat 56
  (February 20, 2019)
 241. Surat An-Najm Ayat 55
  (February 20, 2019)
 242. Surat An-Najm Ayat 53
  (February 20, 2019)
 243. Surat An-Najm Ayat 54
  (February 20, 2019)
 244. Surat An-Najm Ayat 52
  (February 20, 2019)
 245. Surat An-Najm Ayat 51
  (February 20, 2019)
 246. Surat An-Najm Ayat 50
  (February 20, 2019)
 247. Surat An-Najm Ayat 49
  (February 20, 2019)
 248. Surat An-Najm Ayat 48
  (February 20, 2019)
 249. Surat An-Najm Ayat 47
  (February 20, 2019)
 250. Surat An-Najm Ayat 46
  (February 20, 2019)
 251. Surat An-Najm Ayat 45
  (February 20, 2019)
 252. Surat An-Najm Ayat 44
  (February 20, 2019)
 253. Surat An-Najm Ayat 43
  (February 20, 2019)
 254. Surat An-Najm Ayat 42
  (February 20, 2019)
 255. Surat An-Najm Ayat 39
  (February 20, 2019)
 256. Surat An-Najm Ayat 41
  (February 20, 2019)
 257. Surat An-Najm Ayat 37
  (February 20, 2019)
 258. Surat An-Najm Ayat 36
  (February 20, 2019)
 259. Surat An-Najm Ayat 40
  (February 20, 2019)
 260. Surat An-Najm Ayat 38
  (February 20, 2019)
 261. Surat An-Najm Ayat 35
  (February 20, 2019)
 262. Surat An-Najm Ayat 34
  (February 20, 2019)
 263. Surat An-Najm Ayat 33
  (February 20, 2019)
 264. Surat An-Najm Ayat 32
  (February 20, 2019)
 265. Surat An-Najm Ayat 31
  (February 20, 2019)
 266. Surat An-Najm Ayat 30
  (February 20, 2019)
 267. Surat An-Najm Ayat 29
  (February 20, 2019)
 268. Surat An-Najm Ayat 28
  (February 20, 2019)
 269. Surat An-Najm Ayat 27
  (February 20, 2019)
 270. Surat An-Najm Ayat 25
  (February 20, 2019)
 271. Surat An-Najm Ayat 24
  (February 20, 2019)
 272. Surat An-Najm Ayat 26
  (February 20, 2019)
 273. Surat An-Najm Ayat 23
  (February 20, 2019)
 274. Surat An-Najm Ayat 22
  (February 20, 2019)
 275. Surat An-Najm Ayat 21
  (February 20, 2019)
 276. Surat An-Najm Ayat 20
  (February 20, 2019)
 277. Surat An-Najm Ayat 19
  (February 20, 2019)
 278. Surat An-Najm Ayat 18
  (February 20, 2019)
 279. Surat An-Najm Ayat 17
  (February 20, 2019)
 280. Surat An-Najm Ayat 16
  (February 20, 2019)
 281. Surat An-Najm Ayat 15
  (February 20, 2019)
 282. Surat An-Najm Ayat 14
  (February 20, 2019)
 283. Surat An-Najm Ayat 13
  (February 20, 2019)
 284. Surat An-Najm Ayat 12
  (February 20, 2019)
 285. Surat An-Najm Ayat 11
  (February 20, 2019)
 286. Surat An-Najm Ayat 10
  (February 20, 2019)
 287. Surat An-Najm Ayat 9
  (February 20, 2019)
 288. Surat An-Najm Ayat 8
  (February 20, 2019)
 289. Surat An-Najm Ayat 7
  (February 20, 2019)
 290. Surat An-Najm Ayat 6
  (February 20, 2019)
 291. Surat An-Najm Ayat 5
  (February 20, 2019)
 292. Surat An-Najm Ayat 4
  (February 20, 2019)
 293. Surat An-Najm Ayat 3
  (February 20, 2019)
 294. Surat An-Najm Ayat 2
  (February 20, 2019)
 295. Surat An-Najm Ayat 1
  (February 20, 2019)
 296. Surat At-Tur Ayat 49
  (February 20, 2019)
 297. Surat At-Tur Ayat 48
  (February 20, 2019)
 298. Surat At-Tur Ayat 47
  (February 20, 2019)
 299. Surat At-Tur Ayat 46
  (February 20, 2019)
 300. Surat At-Tur Ayat 45
  (February 20, 2019)