Quran Surat Yusuf Ayat 1-16

الٓر ۚ تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱلْكِتَٰبِ ٱلْمُبِينِ

Arab-Latin: alif lām rā, tilka āyātul-kitābil mubīn

Terjemah Arti: Alif, laam, raa. Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).

Tafsir Quran Surat Yusuf Ayat 1-16

Alif lam Ro. Keterangan tentang huruf-huruf yang terpotong-potong (diawal surat) telah berlalu di muka pada permulaan surat al-baqarah. Ini adalah ayat-ayat kitab yang nyata lagi jelas dalam makna-maknanya, halal dan haramnya, serta hidayahnya. (Tafsir al-Muyassar)

Alif Lām Rā. Pembahasan tentang huruf-huruf ini dan yang semacam dengannya sudah ada di awal surah Al-Baqarah. Ayat-ayat yang diturunkan dalam surah ini termasuk ayat-ayat Al-Qur`ān yang jelas isi kandungannya. (Tafsir al-Mukhtashar)

Allah menamai surah ini dengan surah yang mengandung sebaik-baik kisah, ayat bagi orang-orang mukmin, pelajaran bagi orang yang memiliki akal, dan pembenar bagi kitab-kitab samawi sebelumnya. Sebab turunnya surah ini yaitu bahwa orang-orang kafir Mekah bertemu dengan orang-orang Yahudi, lalu mereka berbicara tentang Muhammad SAW, lalu orang-orang Yahudi berkata: “Bertanyalah kepadanya, kenapa keluarga Ya’kub tidak pindah dari Syam menuju Mesir, yaitu tentang kisah Yusuf,” lalu turunlah surah ini1. {Alif Lam Ra’} Alif, Lam Ra’, berfungsi untuk menunukkan kekokohan Al-Qur’an dan menantang bangsa Arab untuk menyainginya meskipun itu terdiri dari huruf-huruf bahasa Arab yang mana mereka pandai menjelaskan dan fasih dalam bahasa itu. Ayat-ayat dalam surah ini termasuk ayat-ayat Al-Qur’an yang menjelaskan bahwa Al-Qur’an itu dari sisi Allah. (Tafsir al-Wajiz)

تِلْكَ ءَايٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِينِ(Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah)) Yakni inilah ayat-ayat yang diturunkan kepadamu dalam surat ini, ini adalah ayat-ayat al-Qur’an yang jelas, yakni jelas bahwa ia diturunkan dari sisi Allah, jelas bahwa ia merupakan mukjizat, serta jelas dalam hukum-hukum yang dikandungnya. (Zubdatut Tafsir)