Quran Surat Thaha Ayat 1-5

طه

Arab-Latin: ṭā hā

Terjemah Arti: Thaahaa.

Tafsir Quran Surat Thaha Ayat 1-5

Keterangan tentang huruf-huruf yang terpisah-pisah (seperti ini) telah berlalu di muka pada permulaan surat al- Baqarah. (Tafsir al-Muyassar)

Ṭā Hā. Pembahasan tentang huruf-huruf semacam ini sudah ada di awal surah Al-Baqarah. (Tafsir al-Mukhtashar)

Keutamaan: Penjelasan tentang keutamaannya akan dijelaskan di surah Al-Anbiya’1. Thaa, Haa, yaitu dua huruf untuk menarik perhatian dan memberi tantangan untuk melemahkan Al-Qur’an yang sepanjang isinya tersusun dari huruf-huruf yang digunakan dalam bahasa Arab. (Tafsir al-Wajiz)

طه (Thaahaa) Penjelasan atas huruf-huruf muqattha’ah yang terdapat pada awal surat seperti pada awal surat thaha ini telah disebutkan pada awal surat al-Baqarah. Pendapat lain mengatakan bahwa huruf-huruf yang ada di awal surat ini bukan termasuk dari huruf-huruf muqattha’ah, dan maksud dari kata ini adalah: Hai Muhammad, duduklah di atas tanah. Ibnu al-Anbary berkata: perintah ini ditujukan kepada beliau ketika Rasulullah terus menahan beratnya shalat yang beliau kerjakan dengan sangat panjang sampai kaki beliau hampir-hampir bengkak. (Zubdatut Tafsir)