Surat Al-Qamar Ayat 14

Anda belum lancar atau belum hafal al-Qur'an? Klik di sini sekarang!

تَجْرِى بِأَعْيُنِنَا جَزَآءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ

Arab-Latin: Tajrī bi`a'yuninā, jazā`al limang kāna kufir

Artinya: Yang berlayar dengan pemeliharaan Kami sebagai belasan bagi orang-orang yang diingkari (Nuh).

« Al-Qamar 13Al-Qamar 15 »

Anda belum lancar atau belum hafal al-Qur'an? Klik di sini sekarang!

Kandungan Mendalam Berkaitan Surat Al-Qamar Ayat 14

Paragraf di atas merupakan Surat Al-Qamar Ayat 14 dengan text arab, latin dan terjemah artinya. Ada berbagai kandungan mendalam dari ayat ini. Terdapat berbagai penafsiran dari kalangan ahli tafsir mengenai kandungan surat Al-Qamar ayat 14, di antaranya sebagaimana termaktub:

📚 Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia

13-14. Kami mengangkat Nuh dan orang-orang (yang beriman) bersamanya dalam sebuah kapal yang terbuat dari papan-papan kayu yang disatukan dengan pasak-pasak, yang berjalan dibawah pengawasan Mata Kami dan penjagaan dari Kami. Kami menenggelamkan orang-orang yang mendustakan itu sebagai balasan bagi mereka atas kekafiran mereka dan pertolongan kepada Nuh.
Ayat ini menetapkan sifat dua mata bagi Allah sesuai dengan kemuliaanNya.


📚 Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram

14. Kapal ini berlayar di atas ombak yang bergelora dalam pantauan dan penjagaan Kami, untuk membela Nuh yang didustakan oleh kaumnya, dan mereka kafir terhadap apa yang dibawanya dari sisi Allah.


📚 Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir / Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar, mudarris tafsir Universitas Islam Madinah

14. تَجْرِى بِأَعْيُنِنَا (Yang berlayar dengan pemeliharaan Kami)
Yakni dengan pengawasan dan penjagaan Kami.

جَزَآءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ(sebagai balasan bagi orang yang diingkari (Nuh))
Yakni balasan untuk Nabi Nuh, dan dia sebenarnya adalah kenikmatan bagi kaumnya namun mereka mengingkarinya.


Anda belum lancar atau belum hafal al-Qur'an? Klik di sini sekarang!

📚 Tafsir Al-Wajiz / Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, pakar fiqih dan tafsir negeri Suriah

14. Kapal itu berlayar dengan perlindungan dan penjagaan Kami, sedangkan mereka (orang-orang kafir) ditenggelamkan sebagai hukuman atas kekufuran dan penentangan mereka terhadap Nuh serta pendustaan mereka terhadap risalahnya.


📚 Tafsir Ash-Shaghir / Fayiz bin Sayyaf As-Sariih, dimuraja’ah oleh Syaikh Prof. Dr. Abdullah bin Abdul Aziz al-‘Awaji, professor tafsir Univ Islam Madinah

{yang berlayar dengan pengawasan Kami} dengan pengawasan dari Kami {sebagai balasan bagi orang yang telah diingkari} Kami telah melakukan itu kepada mereka, sebagai balasan bagi orang yang diingkari dan dilanggar perintahnya yaitu Nuh AS


📚 Tafsir as-Sa'di / Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, pakar tafsir abad 14 H

14. “Yang berlayar dengan (pengawasan) Mata Kami,” yakni berlayar membawa Nuh dan orang-orang yang beriman bersama beliau serta berbagai jenis hewan yang dibawa dengan pengawasan dan penjagaan dari Allah agar tidak tenggelam, serta berada di bawah pengawasan malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah dan Allah adalah sebaik-baik penjaga dan yang menangani.
“Sebagai balasan bagi orang-orang yang diingkari (Nuh),” artinya, Kami perlakukan Nuh seperti yang Kami lakukan terhadap orang-orang yanhg selamat dari air bah sebagai balasan baginya karena didustakan dan diingkari oleh kaumnya. Nabi Nuh bersabar dalam menyeru mereka dan tetap berjalan di atas perintah Allah sehingga tidak ada yang bisa menentang dan menghalanginya dari jalan dakwah, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam ayat lain,
“Difirmankan: "Hai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkatan dari Kami atasmu dan atas umat-umat (yang mukmin) dari orang-orang yang bersamamu. Dan ada (pula) umat-umat yang Kami beri kesenangan pada mereka (dalam kehidupan dunia), kemudian mereka akan ditimpa azab yang pedih dari Kami"”-Hud:48-
Kemungkinan maksud ayat ini adalah Kami membinasakan kaum Nabi Nuh dan Kami timpakan azab dan penghinaan kepada mereka sebagai balasan atas kekufuran dan pembangkangan mereka.


Anda belum lancar atau belum hafal al-Qur'an? Klik di sini sekarang!

📚 Tafsir Ibnu Katsir (Ringkas) / Fathul Karim Mukhtashar Tafsir al-Qur'an al-'Adzhim, karya Syaikh Prof. Dr. Hikmat bin Basyir bin Yasin, professor fakultas al-Qur'an Univ Islam Madinah

Ayat 9-17
Allah SWT berfirman: (telah mendustakan) sebelum kaummu, wahai Muhammad (kaum Nuh, maka mereka mendustakan hamba Kami (Nuh)) yaitu mereka dengan terang-terangan mendustakan dan menuduhnya gila (dan mengatakan, "Dia seorang gila dan dia sudah pernah diberi ancaman”)
Mujahid berkata bahwa makna (wazdujir) adalah hilang akal sehatnya karena gila. Dikatakan bahwa maknannya adalah, mereka menghardik, mencegah, dan mengancamnya, (jika engkau tidak (mau) berhenti, niscaya engkau termasuk orang yang dirajam (dilempari batu sampai mati)") (Surah Asy-Syu’ara’: 116) Pendapat ini dikatakan Ibnu Zaid. Ini merupakan pendapat yang baik.
(Maka dia mengadu kepada Tuhannya, 'Bahwasanya aku ini adalah orang yang dikalahkan. Oleh sebab itu, tolonglah (aku)" (10)) yaitu sesungguhnya aku adalah orang yang lemah, tidak mampu menghadapi dan melawan mereka, maka tolonglah agamaMu ini.
Maka Allah SWT berfirman: (Maka Kami bukakan pintu-pintu langit dengan (menurunkan) air yang tercurah (11)) As-Suddi berkata bahwanya adalah yang banyak.
(Dan Kami jadikan bumi memancarkan mata air-mata air) yaitu, Kami memancarkan air dari seluruh penjuru bumi, sehingga tempat-tempat pembakaran pun Kami pancarkan air darinya, padahal itu adalah tempat api. Kami pancarkan mata.air-mata air darinya (maka bertemulah air-air itu) yaitu dari langit dan bumi (untuk suatu urusan yang sungguh telah ditetapkan) yaitu perkara yang ditakdirkan.
(Dan Kami angkut Nuh ke atas (bahtera) yang terbuat dari papan dan paku) (13))
Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, Al-Qurazhi, Qatadah, dan Ibnu Zaid berkata bahwa maknanya adalah paku-paku. Pendapat ini dipilih Ibnu Jarir, bahwa bentuk tunggalnya adalah “disaar”
Mujahid berkata bahwa “Ad-dusur” adalah lambung-lambung kapal.
Firman Allah: (Yang berlayar dengan pemeliharaan Kami) yaitu dengan perintah dan penglihatan Kami, serta dalam pemeliharaan dan penjagaan Kami (sebagai balasan bagi orang-orang yang diingkari (Nuh))
yaitu balasan bagi mereka karena mereka kafir kepada Allah, dan sebagai pertolongan kepada nabi Nuh
Firman Allah SWT: (Dan sesungguhnya telah Kami jadikan kapal itu sebagai pelajaran) Qatadah berkata bahwa Allah SWT membiarkan utuh perahu nabi Nuh sehingga dapat dijumpai oleh generasi pertama dari umat ini. Tetapi makna yang jelas bahwa itu adalah jenis perahu, sebagaimana firmanNya: (Dan suatu tanda (kekuasaan Allah) bagi mereka adalah bahwa Kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan (41) dan Kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera (42)) (Surah Yasin) dan (Sesungguhnya Kami, tatkala air telah naik (sampai ke gunung) Kami bawa (nenek moyang kamu) ke dalam bahtera (11) agar Kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar (12)) (Surah Al-Haqqah) Oleh karena itu Allah berfirman di sini (maka adakah orang yang mengambil pelajaran?) yaitu apakah ada orang yang mau mengambilnya sebagai peringatan dan pelajaran.
Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dia berkata,”Rasulullah SAW pernah membacakan kepadaku firman Allah: (maka adakah orang yang mengambil pelajaran?) lalu ada seorang lelaki berkata, "Apakah Muddakkir ataukah mudzdzakkir? Wahai Abdurrahman. Maka dia berkata,”Rasulullah pernah membacakan kepadaku firman Allah: (Muddakir)
Firman Allah SWT: (Maka alangkah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancamanKu (16)) yaitu betapa dahsyatnya azabKu terhadap orang-orang yang ingkar kepadaKu dan mendustakan para rasulKu, dan tidak ada yang mau mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh pemberi peringatan dariKu. Dan bagaimana Aku membela para para pemberi peringatanKu dan menimpakan pembalasan terhadap orang-orang yang mendustakan mereka? (Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Qur’an untuk pelajaran) Kami menjadikan Al-Qur'an itu mudah lafaznya dan Kami mudahkan maknanya bagi orang yang menginginkannya agar dia memberikan peringatan kepada manusia. Sebagaimana Allah berfirman: (Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran (29)) (Surah Shad)
Mujahid berkata tentang firmanNya: (Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Qur’an untuk pelajaran) yaitu mudah untuk dibaca
Saya berkata bahwa di antara dalil bahwa Dia memudahkan Al-Qur'an bagi manusia untuk membacanya adalah apa yang telah disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda,”Sesungguhnya Al-Qur’an ini diturunkan dengan tujuh dialek” Kami telah menyebutkan hadits ini lengkap dengan jalur dan lafazhnya, sehingga tidak perlu diulangi lagi di sini. Segala puji bagi Allah
Firman Allah: (maka adakah orang yang mengambil pelajaran) yaitu apakah ada orang yang mengambil peringatan dari Al-Qur'an yang telah dimudahkan Allah untuk dihafal dan dipahami maknanya ini? Muhammad bin Ka'b Al-Qurazhi berkata bahwa apakah ada orang yang meninggalkan semua kemaksiatan?
Diriwayatkan dari Mathar Al-Warraq tentang firmanNya SWT: (maka adakah orang yang mengambil pelajaran?) yaitu apakah ada orang yang mengambil ilmu darinya dan menjadikannya sebagai penolong baginya


📚 An-Nafahat Al-Makkiyah / Syaikh Muhammad bin Shalih asy-Syawi

Surat Al-Qamar ayat 14: 13-14. Allah menjelaskan bahwa Allah menyelamatkan Nuh dan orang-orang yang beriman kepadanya, yang dia bawa di atas kapal yang terbuat dari kayu yang besar kokoh dengan paku-paku yang tertancap, kapal ini berjalan dengan pertolongan Allah dan Allah yang menjaganya. Allah mengabarkan bahwa orang-orang kafir ditenggelamkan yang mereka mengingkari hari pembalasan bagi kekufuran mereka dan kedustaan mereka.


📚 Hidayatul Insan bi Tafsiril Qur'an / Ustadz Marwan Hadidi bin Musa, M.Pd.I

Yakni berlayar membawa Nabi Nuh ‘alaihis salam dan orang-orang yang beriman bersamanya serta membawa hewan yang berpasang-pasangan dengan pengawasan dari Allah Subhaanahu wa Ta'aala dan penjagaan-Nya, dan Dia sebaik-baik Pemelihara dan Penjaga.

Yaitu Nuh ‘alaihis salam. Yakni Allah Subhaanahu wa Ta'aala melakukan hal itu; menyelamatkan dia (Nabi Nuh) dari banjir yang merata adalah sebagai balasan untuknya karena dia telah didustakan kaumnya, namun ia tetap bersabar dengannya dan tetap berada di atas perintah Alah Subhaanahu wa Ta'aala meskipun orang-orang menghalangi dan mencegahnya.


Anda belum lancar atau belum hafal al-Qur'an? Klik di sini sekarang!

📚 Tafsir Ringkas Kementrian Agama RI / Surat Al-Qamar Ayat 14

13-14. Limpahan air dari langit dan pancarannya dari bumi merupakan azab bagi kaum nabi nuh yang ingkar. Dan kami angkut serta selamatkan dia bersama orang-orang yang beriman ke atas kapal yang terbuat dari papan yang disusun dan diikat dengan pasak, yang berlayar dengan pemeliharaan dan pengawasan kami, sebagai ganjaran dan balasan bagi orang yang telah diingkari oleh kaumnya. 15-16. Dan sungguh, kapal itu telah kami awetkan dan kami jadikan sebagai tanda dan pelajaran bagi kaum yang datang kemudian. Maka, adakah orang yang mau dan bersungguh-sungguh mengambil pelajaran dari peristiwa itu' bila hal itu tidak menyadarkannya untuk menaati ajakan rasul, maka perhatikan betul-betul betapa dahsyatnya azab-ku dan peringatan-ku.


Anda belum lancar atau belum hafal al-Qur'an? Klik di sini sekarang!

Demikianlah kumpulan penjelasan dari banyak mufassirin berkaitan kandungan dan arti surat Al-Qamar ayat 14 (arab-latin dan artinya), moga-moga membawa manfaat untuk ummat. Bantu perjuangan kami dengan memberikan link menuju halaman ini atau menuju halaman depan TafsirWeb.com.

Halaman Terbanyak Dibaca

Kami memiliki banyak topik yang terbanyak dibaca, seperti surat/ayat: Al-Kautsar 2, Al-Baqarah 156, Luqman 12, An-Nahl 97, An-Nahl, Tiga (3) Terakhir al-Baqarah. Juga Al-Baqarah 255, Ali ‘Imran 173, Az-Zalzalah 7-8, Yusuf 87, At-Talaq 3, At-Taubah 103.

 1. Al-Kautsar 2
 2. Al-Baqarah 156
 3. Luqman 12
 4. An-Nahl 97
 5. An-Nahl
 6. Tiga (3) Terakhir al-Baqarah
 7. Al-Baqarah 255
 8. Ali ‘Imran 173
 9. Az-Zalzalah 7-8
 10. Yusuf 87
 11. At-Talaq 3
 12. At-Taubah 103

Pencarian: quran surah annisa ayat 146, terjemah surah al fil, as saba ayat 13, ibrahim 27, arti ayat alquran

Surat dan Ayat Rezeki

GRATIS Dapatkan pahala jariyah dan buku digital "Jalan Rezeki Berlimpah". Caranya, copy-paste text di bawah dan kirimkan ke minimal tiga (3) group WhatsApp yang Anda ikuti:

Nikmati kemudahan dari Allah untuk memahami al-Qur’an dengan tafsirnya. Tinggal klik nama suratnya, klik nomor ayat yang berwarna biru, maka akan keluar penjelasan lengkap untuk ayat tersebut:
 
👉 tafsirweb.com/start
 
✅ Bagikan informasi ini untuk mendapat pahala jariyah

Setelah Anda melakukan hal di atas, klik tombol di bawah: