Surat Qaf Ayat 18

Anda belum lancar atau belum hafal al-Qur'an? Klik di sini sekarang!

مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

Arab-Latin: Mā yalfiẓu ming qaulin illā ladaihi raqībun 'atīd

Artinya: Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.

« Qaf 17Qaf 19 »

Anda belum lancar atau belum hafal al-Qur'an? Klik di sini sekarang!

Kandungan Mendalam Berkaitan Dengan Surat Qaf Ayat 18

Paragraf di atas merupakan Surat Qaf Ayat 18 dengan text arab, latin dan terjemah artinya. Ada sekumpulan kandungan mendalam dari ayat ini. Didapati sekumpulan penjelasan dari para mufassirun terhadap kandungan surat Qaf ayat 18, di antaranya seperti berikut:

📚 Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia

Seseorang tidak mengeluarkan kata-kata dan berbicara, kecuali di sisinya ada malaikat yang mengawasi ucapannya dan menulisnya, malaikat yang selalu hadir dan disiapkan untuk melakukan itu.


📚 Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram

18. Tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan kecuali di dekatnya ada Malaikat yang mengawasi apa yang diucapkannya dan selalu hadir.


📚 Li Yaddabbaru Ayatih / Markaz Tadabbur di bawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Umar bin Abdullah al-Muqbil, professor fakultas syari'ah Universitas Qashim - Saudi Arabia

1). Ada dua penyakit besar pada lisan, jika seorang hamba selamat dari salah satunya, maka dia tidak akan selamat dari yang lain: penyakit ucapan, dan penyakit keheningan, dan masing-masing dari keduanya mungkin dosanya lebih besar daripada yang lain pada saat itu.

2). Jika ucapan saja ditulis, maka lebih lagi pada perbuatan. Jadi, engkau harus takut kepada Allah dan tidak mendurhakai-Nya, jika Anda mendengar firman Allah, maka katakanlah: Saya mengimaninya, mendengarkan, dan menaatinya. Atau larangan-Nya, maka katakanlah: Aku beriman, lalu aku mendengarkan dan menaatinya.


Anda belum lancar atau belum hafal al-Qur'an? Klik di sini sekarang!

📚 Tafsir Al-Wajiz / Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, pakar fiqih dan tafsir negeri Suriah

18. Tidak ada kata atau kalimat yang diucapkan manusia kecuali ada malaikat yang dekat dengan ucapan dan tindakannya lalu mencatat dan menjaganya. Dia ada di sisinya dan tidak dapat dipisahkan, untuk menulis kebaikan dan keburukan.


📚 Tafsir Ash-Shaghir / Fayiz bin Sayyaf As-Sariih, dimuraja’ah oleh Syaikh Prof. Dr. Abdullah bin Abdul Aziz al-‘Awaji, professor tafsir Univ Islam Madinah

{Tidak ada suatu kata pun yang terucap, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas} malaikat yang mengawasi dan mencatat ucapannya {lagi selalu siap} menyaksikan lagi siap untuk itu


📚 Tafsir as-Sa'di / Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, pakar tafsir abad 14 H


18. “Tiada suatu ucapan pun yang diucapkan,” baik ataupun buruk “melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir,” yakni selalu mengawasinya dan menyaksikan hal ihwalnya, seperti yang disebutkan dalam Firman Allah,
"Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu), yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu. mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan." -Al Infithar:10-12


Anda belum lancar atau belum hafal al-Qur'an? Klik di sini sekarang!

📚 Tafsir Ibnu Katsir (Ringkas) / Fathul Karim Mukhtashar Tafsir al-Qur'an al-'Adzhim, karya Syaikh Prof. Dr. Hikmat bin Basyir bin Yasin, professor fakultas al-Qur'an Univ Islam Madinah

Ayat 16-22
Allah SWT memberitahukan tentang kekuasaanNya atas manusia, bahwa Dialah Dzat yang menciptakannya, dan pengetahuanNya meliputi semua urusannya, sehingga Allah SWT mengetahui apa yang dibisikkan hati manusia berupa kebaikan dan keburukan. Disebutkan dalam hadits shahih Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah SWT memaafkan umatku apa yang dibisikkan hatinya selama dia tidak mengucapkannya atau mengerjakannya”
Firman Allah: (dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya) yaitu malaikat-malaikat Allah SWT lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya. Dan ada yang menafsirkannya sebagai ilmu Allah, sesungguhnya yang dimaksud hanyalah untuk menjauhkan agar tidak ada dugaan untuk bertempat atau bersatu, karena kedua sifat tersebut merupakan hal yang mustahil menurut kesepakatan semua ulama, Maha Tinggi dan Maha Suci Allah dari keduanya. Akan tetapi jika ditinjau dari segi lafazhnya, maka ayat ini tidak mengandung hal itu, karena Allah SWT tidak berfirman, "Aku lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya" melainkan Dia berfirman: (dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya) Sebagaimana Allah SWT berfirman tentang datangnya ajal: (dan Kami lebih dekat kepadanya daripada kamu. Tetapi kamu tidak melihat (85)) (Surah Al-Waqi'ah) yaitu malaikat-malaikatNya. Sebagaimana Allah berfirman: (Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya) (Surah Al-Hijr: 9) Para malaikat turun membawa Al-Qur'an dengan seizin Allah SWT. Demikian juga para malaikat yang lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya berkat kekuasaan Allah SWT yang diberikan kepada mereka untuk hal itu. Maka malaikat itu mempunyai jalan masuk ke dalam manusia sebagaimana setan juga mempunyai jalan masuk ke dalam manusia melalui aliran darahnya, sebagaimana yang telah diberitahukan Nabi SAW. Oleh karena itu di sini Allah SWT berfirman: ((yaitu) ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya) yaitu dua malaikat yang mencatat amal perbuatan manusia.
(yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri) yaitu, selalu mengawasi (Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya) manusia tidak mengucapkan suatu kalimat pun (melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir) yaitu melainkan ada malaikat yang selalu mengawasi dan mencatatnya. Tidak ada suatu kalimat dan gerakan pun yang tidak tercatat. Sebagaimana Allah SWT berfirman: (Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu) (10) yang mulia (di sisi Allah) dan yang mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu) (11) mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan (12)) (Surah Al-Infithar)
Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: (Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir (18)) Bahwa semua yang diucapkan berupa kebaikan atau keburukan itu dicatat, sehingga benar-benar dicatat ucapannya yang mengatakan,"Aku telah makan dan minum, aku telah pergi dan aku baru datang, dan aku telah melihat" sehingga apabila hari Kamis, maka ucapan dan amal perbuatannya itu ditampilkan di hadapannya, lalu dia mengakuinya, apakah itu yang baik atau buruk, sedangkan selain dari itu tidak dianggap. Demikian itulah yang dimaksud firmanNya SWT: (Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan (apa yang Dia kehendaki), dan di sisi-Nyalah terdapat Ummul Kitab (Lauh Manfuz) (39)) (Surah Ar-Ra'd)
Para Mufasir berbeda pendapat tentang orang yang diajak bicara, yaitu dengan firmanNya: (Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari darinya (19)) Pendapat yang benar bahwa orang yang diajak bicara adalah manusia itu sendiri. Dikatakan bahwa dia adalah orang kafir, dan pendapat yang lainnya mengatakan selain itu.
Firman Allah: (Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari terlaksananya ancaman (20)) Telah disebutkan pembahasan hadits tentang tiupan sangkakala, kegemparan, kematian, dan kebnangkitan, yang semuanya itu pada hari kiamat.
(Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring dan seorang malaikat penyaksi (21)) yaitu malaikat yang menggiringnya ke padang mahsyar dan malaikat yang menjadi saksi terhadap semua amal perbuatan yang dia lakukan. Demikianlah makna yang tampak pada ayat ini dan itulah pendapat yang dipilih Ibnu Jarir. Kemudian Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ismail bin Abu Khalid, dari Yahya bin Rafi' maula Tsaqif yang mengatakan,”Aku mendengar Utsman bin Affan berkhutbah, lalu membaca firmanNya: (Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring dan seorang malaikat penyaksi (21)) dia berkata,”Malaikat penggiring yang menggiringnya menghadap kepada Allah dan malaikat penyaksi yang menyaksikan semua amal perbuatannya. Demikian juga dikatakan Mujahid, Qatadah, dan Ibnu Zaid.
Ibnu Jarir meriwayatkan tiga pendapat tentang makna yang dimaksud firman Allah SWT: (Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari (hal) ini, maka Kami singkapkan darimu tutup (yang menutupi) matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam (22))
Pendapat yang pertama bahwa yang dimaksud adalah orang kafir. Pendapat ini diriwayatkan Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas. Demikian juga dikatakan Adh- Dhahhak bin Muzahim dan Shalih bin Kaisan.
Pendapat yang kedua bahwa yang diajak bicara adalah semua orang, baik yang berbuat kebaikan maupun yang durhaka; karena sesungguhnya akhirat itu jika dibandingkan dengan dunia sama dengan bangun, sedangkan dunia itu seperti tidur. Ini adalah pendapat yang dipilih Ibnu Jarir, dia menukilnya dari Husain bin Abdullah bin Ubaidillah, dari Abdullah ibnu Abbas.
Pendapat yang ketiga bahwa yang diajak bicara adalah Nabi SAW. Pendapat ini dikatakan Zaid bin Aslam dan anaknya. Makna ayat menurut pendapat keduanya adalah: Sesungguhnya sebelumnya kami dalam keadaan lalai dari Al-Qur'an ini, yaitu sebelum Al-Qur’an diturunkan kepadamu, lalu Kami bukakan darimu penutup yang menutupi dirimu dengan menurunkannya kepadamu, maka sekarang penglihatanmu menjadi tajam. Akan tetapi, yang jelas dari konteksnya berbeda dengan ini, bahkan yang diajak bicara adalah manusia itu sendiri. Makna yang dimaksud firmanNya SWT: (Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari (hal) ini) yaitu dari hari ini (maka Kami singkapkan terhadapmu tutup (yang menutupi) matamu, maka penglihatanmu pada hari ini amat tajam) yaitu kuat karena setiap orang di hari kiamat mempunyai penglihatan yang tajam, sehingga orang-orang kafir ketika di dunia, maka di hari kiamat mereka berada pada jalan yang lurus, tetapi hal itu tidak memberi manfaat sedikitpun bagi mereka. Allah SWT berfirman: (Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada Kami) (Surah Maryam: 38) dan (Dan (alangkah ngerinya), jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, (mereka berkata), "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami (ke dunia), kami akan mengerjakan amal saleh, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin” (12)) (Surah As-Sajdah)


📚 An-Nafahat Al-Makkiyah / Syaikh Muhammad bin Shalih asy-Syawi

Surat Qaf ayat 18: Allah menjelaskan bahwa apa yang manusia ucapkan maupun yang tidak diucapkan dari kebaikan maupun kejelekan, kecuali di sisi seorang hamba bersiap malaikat Raqib yang senantiasa hadir untuk menulis, atas apa yang dikatakan seorang hamba.


📚 Hidayatul Insan bi Tafsiril Qur'an / Ustadz Marwan Hadidi bin Musa, M.Pd.I

Hal ini sebagaimana firman Allah Ta’ala, “Padahal Sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu),--Yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu),--Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Terj. Al Infithar: 10-12)


Anda belum lancar atau belum hafal al-Qur'an? Klik di sini sekarang!

📚 Tafsir Ringkas Kementrian Agama RI / Surat Qaf Ayat 18

Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, yang mengandung keba-ikan maupun kejahatan, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat dengan sangat teliti. 19. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, yakni pasti dan tidak dapat dihindari oleh siapa pun. Datangnya kematian itulah yang dahulu hendak kamu hindari.


Anda belum lancar atau belum hafal al-Qur'an? Klik di sini sekarang!

Itulah variasi penjabaran dari berbagai mufassirun terkait makna dan arti surat Qaf ayat 18 (arab-latin dan artinya), semoga membawa faidah bagi kita. Sokong perjuangan kami dengan mencantumkan tautan ke halaman ini atau ke halaman depan TafsirWeb.com.

Konten Cukup Sering Dilihat

Kami memiliki ratusan konten yang cukup sering dilihat, seperti surat/ayat: Al-Baqarah 156, Yusuf 87, Al-Baqarah 255, At-Taubah 103, An-Nahl, Al-Kautsar 2. Ada juga An-Nahl 97, At-Talaq 3, Az-Zalzalah 7-8, Luqman 12, Ali ‘Imran 173, Tiga (3) Terakhir al-Baqarah.

 1. Al-Baqarah 156
 2. Yusuf 87
 3. Al-Baqarah 255
 4. At-Taubah 103
 5. An-Nahl
 6. Al-Kautsar 2
 7. An-Nahl 97
 8. At-Talaq 3
 9. Az-Zalzalah 7-8
 10. Luqman 12
 11. Ali ‘Imran 173
 12. Tiga (3) Terakhir al-Baqarah

Pencarian: surat yusuf ayat 4 dan 31, lafal yang bermakna sesungguhnya allah bersama orang-orang yang sabar adalah, ayat al maidah ayat 90, yasin beserta terjemahannya, albaqarah 245

Surat dan Ayat Rezeki

GRATIS Dapatkan pahala jariyah dan buku digital "Jalan Rezeki Berlimpah". Caranya, copy-paste text di bawah dan kirimkan ke minimal tiga (3) group WhatsApp yang Anda ikuti:

Nikmati kemudahan dari Allah untuk memahami al-Qur’an dengan tafsirnya. Tinggal klik nama suratnya, klik nomor ayat yang berwarna biru, maka akan keluar penjelasan lengkap untuk ayat tersebut:
 
👉 tafsirweb.com/start
 
✅ Bagikan informasi ini untuk mendapat pahala jariyah

Setelah Anda melakukan hal di atas, klik tombol di bawah: