Surat Al-Ahqaf Ayat 9

قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآ أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِى وَلَا بِكُمْ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَىَّ وَمَآ أَنَا۠ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ

Arab-Latin: Qul mā kuntu bid'am minar-rusuli wa mā adrī mā yuf'alu bī wa lā bikum, in attabi'u illā mā yụḥā ilayya wa mā ana illā nażīrum mubīn

Artinya: Katakanlah: "Aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak (pula) terhadapmu. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan".

« Al-Ahqaf 8Al-Ahqaf 10 »

Mau pahala jariyah & rezeki berlimpah? Klik di sini sekarang!

Pelajaran Mendalam Mengenai Surat Al-Ahqaf Ayat 9

Paragraf di atas merupakan Surat Al-Ahqaf Ayat 9 dengan text arab, latin dan terjemah artinya. Ada bermacam pelajaran mendalam dari ayat ini. Ada bermacam penafsiran dari berbagai mufassirun terhadap isi surat Al-Ahqaf ayat 9, sebagiannya seperti tercantum:

📚 Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia

Katakanlah (wahai Rasul) kepada orang-orang musyrik dari kaummu, “Aku bukan Rasul Allah yang pertama kepada makhlukNya. Aku tidak tahu apa yang akan Allah lakukan terhadapku dan terhadap kalian di dunia. Aku tidak mengikuti dalam apa yang aku perintahkan kepada kalian dan apa yang aku lakukan kecuali wahyu Allah yang Dia wahyukan kepadaku. Aku tidak lain kecuali pemberi peringatan dengan peringatan yang nyata.”


📚 Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram

9. Katakanlah -wahai Rasul- kepada orang-orang musyrik yang mendustakan kenabianmu, “Aku bukanlah utusan pertama yang diutus oleh Allah, telah banyak para rasul yang mendahuluiku. Aku tidak tahu apa yang akan diperbuat oleh Allah terhadap diriku dan apa yang akan diperbuat oleh Allah terhadap diri kalian di dunia, aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan oleh Allah kepadaku, maka aku tidak berbicara dan berbuat kecuali yang sesuai dengan yang diwahyukan, aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan, yang memberi peringatan kepada kalian akan siksa dari Allah dengan peringatan yang sejelas-jelasnya.”


📚 Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir / Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar, mudarris tafsir Universitas Islam Madinah

9. قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ (Katakanlah: “Aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul)
Yakni aku bukanlah rasul yang pertama, karena Allah telah mengutus rasul-rasul sebelumku.

وَمَآ أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِى وَلَا بِكُمْ ۖ (dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak (pula) terhadapmu)
Di masa yang akan datang, apakah aku akan tetap tingga di Makkah atau meninggalkannya? Apakah aku akan mati atau terbunuh? Dan apakah siksaan kalian akan dipercepat atau ditangguhkan?

إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَىَّ (Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku)
Yakni aku hanya mengikuti al-Qur’an dan aku tidak mengada-ada.

وَمَآ أَنَا۠ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ (dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan”)
Yakni aku peringatkan kalian dari siksaan Allah dan azab-Nya dengan begitu jelas.
Dalam shahih Bukhari dan lainnya diriwayatkan bahwa Ummu al-‘Ala berkata: saat Utsman bin Madz’un aku mengatakan “Semoga Allah merahmatimu hai Abu as-Sa’ib, aku bersaksi bahwa Allah telah memuliakanmu.” Maka Rasulullah bersabda: “Bagaimana kemu mengetahui bahwa dia dimuliakan Allah? Dia telah didatangi kematian dari Tuhannya, dan aku berharap kebaikan baginya. Demi Allah meskipun aku Rasulullah, namun aku tidak mengetahui bagaimana Allah akan memperlakukan aku dan kalian.” Maka Ummu al-‘Ala berkata: “Demi Allah, setelah kejadian itu aku tidak pernah lagi mencap kesucian seseoarang.”


Mau pahala jariyah & rezeki berlimpah? Klik di sini sekarang!

📚 Tafsir Al-Wajiz / Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, pakar fiqih dan tafsir negeri Suriah

9. Katakanlah wahai Rasul: “Aku bukanlah utusan seorang diri, aku bukan satu-satunya utusan, ada rasul-rasul yang telah diutus sebelumku. Aku tidak tahu apa yang akan Allah berlakukan padaku di dunia. Entah aku tetap berada di Makkah, atau dipindah, atau bahkan terbunuh. Aku juga tidak tahu tentang nasib kalian, apakah akan dihukum oleh Allah atau dibiarkan. Aku hanya mengikuti apa yang telah Allah wahyukan kepadaku yaitu Alquran. Aku tidak membuat sesuatu yang baru. Aku hanya sebagai pemberi peringatan kepadamu atas azab Allah dengan sejelas-jelasnya peringatan. Namun kalian tetap dalam kekafiran. In dalam ayat ini pada lafadz in attabi’u adalah huruf yang berfungsi meniadakan / nafi yang bermakna aku tidak mengikuti


📚 Tafsir Ash-Shaghir / Fayiz bin Sayyaf As-Sariih, dimuraja’ah oleh Syaikh Prof. Dr. Abdullah bin Abdul Aziz al-‘Awaji, professor tafsir Univ Islam Madinah

Katakanlah,“Aku bukanlah Rasul yang pertama di antara para rasul} orang pertama dari para rasul {dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat kepadaku dan kepada kalian. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan”} yang menjalaskan peringatan


📚 Tafsir as-Sa'di / Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, pakar tafsir abad 14 H


9. “Katakanlah, ‘Aku bukanlah Rasul yang pertama di antara rasul-rasul’.” Artinya, aku bukanlah rasul pertama yang datang kepada kalian sehingga kalian merasa aneh dengan risalah yang aku bawa dan kalian mengingkari seruanku. Telah berlalu para rasul dan nabi yang seruanku dan seruan mereka adalah sama, lantas kerena apa kalian mengingkari ajakanku?
“Dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak (pula) terhadapmu.” Artinya, aku hanya manusia biasa, aku tida berkuasa sama sekalia terhadap urusanku, hanya Allah subhanahu wata’ala yang mengaturku dan kalian, Dia-lah yang mengutuskan perkaraku dan perkara kalian, aku sama sekali tida membawa risalah dari diriku.
“Dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang memeberi penjelasan.” Jika kalian menerima risalahku dan merespon seruanku, maka itulah bagian kalian di dunia dan akhirat, namun jika kalian menolak risalah dan ajakanku, maka hisab kalian ada dalam Kekuasaan Allah subhanahu wata’ala, aku telah menyampaikan peringatan kepada kalian, dan barang siapa yang telah memberi paringatan, maka telah memiliki alasan.


Mau pahala jariyah & rezeki berlimpah? Klik di sini sekarang!

📚 Tafsir Ibnu Katsir (Ringkas) / Fathul Karim Mukhtashar Tafsir al-Qur'an al-'Adzhim, karya Syaikh Prof. Dr. Hikmat bin Basyir bin Yasin, professor fakultas al-Qur'an Univ Islam Madinah

Ayat 7-9
Allah SWT berfirman seraya memberitahukan tentang orang-orang musyrik dalam kekafiran dan keingkaran mereka, bahwa apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang jelas yaitu yang jelas, terang, dan gamblang, mereka berkata: (Ini adalah sihir yang nyata) yaitu sihir yang jelas, padahal mereka dusta, mengada-ada, tersesat, dan kafir (Bahkan mereka mengatakan, "Dia (Muhammad) telah mengada-adakannya (Al-Qur'an)”) yang mereka maksud adalah nabi Muhammad SAW. Maka Allah SWT berfirman: (Katakanlah, "Jika aku mengada-adakannya, maka kamu tiada mempunyai kuasa sedikit pun mempertahankan aku dari (azab) Allah itu) yaitu seandainya aku berdusta terhadapNya dan mengaku bahwa Dia telah mengutusku, padahal tidak demikian, maka Dia menghukumku dengan hukuman yang paling keras. Dan tidak ada seorang penduduk bumi pun, tidak pula kalian atau selain kalian yang dapat melindungiku dari azabNya. Sebagaimana Allah SWT berfirman: (Katakanlah, “Sesungguhnya aku sekali-kali tiada seorang pun yang dapat melindungiku dari (azab) Allah dan sekali-kali tiada akan memperoleh tempat berlindung selain dari-Nya” (22) Akan tetapi, (aku hanya) menyampaikan (peringatan) dari Allah dan risalah-Nya) (Surah Al-Jin: 22-23) Allah SWT berfirman: (Seandainya dia (Muhammad) mengada-adakan sebagian perkataan atas (nama) Kami (44) niscaya benar-benar Kami pegang dia pada tangan kanannya (45) Kemudian benar-benar Kami potong urat tali jantungnya (46) Maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi (Kami), dari pemotongan urat nadi itu (47)) (Surah Al-Haqqah) Oleh karena itu Allah berfirman di sini: (Katakanlah, "Jika aku mengada-adakannya, maka kamu tiada mempunyai kuasa sedikit pun mempertahankan aku dari (azab) Allah itu. Dia lebih mengetahui apa-apa yang kamu percakapkan tentang Al-Qur’an itu. Cukuplah Dia menjadi saksi antara aku dan kamu)) Ini merupakan ancaman, peringatan tegas
Firman Allah (Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang) yaitu anjuran bagi mereka untuk bertaubat dan kembali, yaitu sekalipun dengan demikian itu, jika kalian kembali dan bertaubat kepadaNya maka Dia menerima taubat, memaafkan, mengampuni dan merahmati kalian. Ini sebagaimana firmanNya dalam surah Al-Furqan: (Dan mereka berkata, "Dongengan-dongengan orang-orang dahulu diminta supaya dituliskan, maka dibacakanlah dongengan itu kepadanya setiap pagi dan petang” (5) Katakanlah "Al-Qur'an itu diturunkan oleh (Allah) Yang Mengetahui rahasia di langit dan di bumi. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (6))
Firman Allah: (Katakanlah, "Aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul”) yaitu aku ini bukanlah rasul yang pertama yang diutus di bumi ini bahkan telah datang para rasul sebelumku, dan bukanlah perkara yang aku sampaikan ini merupakan perkara yang belum ada pembandingnya sehingga kalian mengingkari dan menganggap mustahil pengutusanku kepada kalian, karena sesungguhnya Allah SWT mengutus para rasul sebelumku kepada umat-umat terdahulu.
Ibnu Abbas, Mujahid dan Qatadah berkata tentang firmanNya­: (Katakanlah,"Aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul”) yaitu, aku ini bukanlah rasul yang pertama, baik Ibnu Jarir maupun Ibnu Abu Hatim tidak meriwayatkannya selain pendapat ini.
Firman Allah: (dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak (pula) terhadapmu) Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang ayat ini, bahwa ayat ini diturunkan sebelum firmanNya: (supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang) (Surah Al-Fath: 2) Demikian juga dikatakan Qatadah bahwa ayat ini dinasakh oleh firmanNya SWT: (supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang) Mereka mengatakan bahwa ketika ayat ini diturunkan, seseorang dari kalangan orang-orang muslim berkata,"Wahai Rasulullah, ini merupakan penjelasan dari Allah SWT tentang apa yang akan Dia lakukan terhadapmu, lalu apakah yang akan Dia lakukan terhadap kami?" Maka Allah SWT menurunkan firmanNya: (Supaya Dia memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai) (Surah Al-Fath: 5) Demikianlah pendapat yang dia katakan, tetapi yang disebutkan dalam hadits shahih bahwa orang-orang mukmin berkata, "Selamat untukmu, wahai Rasulullah, lalu apakah yang untuk kami?" Maka Allah SWT menurunkan ayat ini.
Firman Allah: (Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku) yaitu sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diturunkan Allah kepadaku, berupa wahyu (dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan) yaitu jelasnya peringatan, dan perintahku tampak jelas bagi orang yang memiliki akal sehat


📚 An-Nafahat Al-Makkiyah / Syaikh Muhammad bin Shalih asy-Syawi

Surat Al-Ahqaf ayat 9: Allah menjelaskan agar Nabi-Nya ﷺ berkata kepada mereka orang-orang musyrik : Tidaklah aku adalah utusan yang pertama kali diutus kepada suatu kaum, karena sungguh telah diutus sebelum aku banyak utusan yang diutus kepada kaumnya, dan diturunkannya kitab, lalu mengapa kalian merasa aneh dengan dakwahku dan mengingkari kerisalahanku ? Tidaklah aku kecuali hanya manusia seperti kalian, aku tidak mengetahui yang ghaib, tidak juga mengetahui sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, tidak juga aku mengetahui apa yang aku akan kerjakan esok begitu juga dengan kalian, aku hanyalah utusan yang diutus Allah, aku mengikuti apa yang Allah wahyukan kepadaku, aku tidak menambahkan sesuatupun dari pribadiku, bukan aku yang akan menghisab kalian, sungguh aku hanyalah penyampai dan pemberi peringatan.


📚 Hidayatul Insan bi Tafsiril Qur'an / Ustadz Marwan Hadidi bin Musa, M.Pd.I

Yakni aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul, lalu mengapa kamu menganggap aneh kerasulanku dan mendustakanku, padahal sebelumku telah ada para nabi dan rasul yang dakwah mereka sama dengan dakwahku.

Di dunia ini, yakni apakah aku akan diusir dari kampung halamanku atau dibunuh sebagaimana yang terjadi pada para nabi sebelumku, atau kamu merajamku atau bahkan kamu akan diberi hukuman sebagaimana yang terjadi pada orang-orang sebelummu. Aku hanyalah manusia, aku tidak berkuasa apa-apa. Allah Subhaanahu wa Ta'aala yang berkuasa terhadapku dan terhadapmu, dan aku tidak dapat mendatangkan apa-apa dari sisiku.

Yakni aku tidak mengadakan sesuatu pun dari sisiku.

Yakni jika kamu menerima risalahku dan memenuhi seruanku, maka itu adalah keberuntungan untukmu di dunia dan akhirat, dan jika kamu menolaknya, maka hisabmu terserah Allah, dan aku telah memperingatkan kamu, sedangkan orang yang telah diperingatkan, maka sudah ditegakkan hujjah.


Mau pahala jariyah & rezeki berlimpah? Klik di sini sekarang!

📚 Tafsir Ringkas Kementrian Agama RI / Surat Al-Ahqaf Ayat 9

Terhadap tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh orang-orang musyrik itu Allah memerintahkan kepada nabi agar memberikan jawaban kepada mereka. Katakanlah, wahai nabi Muhammad, 'aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul yang diutus untuk menjelaskan wahyu Allah kepada umat manusia, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku di dunia dan apa yang akan diperbuat terhadapmu, apakah akan menimpakan azab kepadamu atau menunda sampai datangnya hari kiamat. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, yakni Al-Qur'an, dan aku hanyalah pemberi peringatan kepada umat manusia dari azab Allah dan yang menjelaskan ajaran-ajaran-Nya yang harus dipatuhi agar mereka selamat dari azab itu. 10. Lebih lanjut Allah memerintahkan kepada nabi Muhammad agar mengatakan kepada orang-orang musyrik itu 'terangkanlah kepadaku, bagaimana pendapatmu jika sebenarnya Al-Qur'an yang kusampaikan kepadamu ini datang dari Allah, dan kamu mengingkarinya dengan menuduh bahwa aku telah mengada-adakannya, padahal ada seorang saksi dari bani israil yang mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Qur'an, yakni wahyu Allah yang disebut dalam kitab taurat dan kitab-kitab sebelumnya yang mengajarkan tentang tauhid, hari akhir dan ajaran-ajaran lainnya yang serupa dengan ajaran Al-Qur'an lalu dia beriman kepada apa yang tertulis di dalamnya, sedangkan kamu menyombongkan diri, tidak percaya kepada ajaran serupa itu yang terdapat di dalam kitab suci Al-Qur'an. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim, disebabkan keengganan mereka untuk menerima petunjuk-Nya.


Mau pahala jariyah & rezeki berlimpah? Klik di sini sekarang!

Itulah beraneka penafsiran dari berbagai ulama tafsir mengenai makna dan arti surat Al-Ahqaf ayat 9 (arab-latin dan artinya), semoga membawa manfaat untuk kita bersama. Bantulah syi'ar kami dengan mencantumkan tautan menuju halaman ini atau menuju halaman depan TafsirWeb.com.

Artikel Cukup Sering Dikunjungi

Kaji berbagai halaman yang cukup sering dikunjungi, seperti surat/ayat: Al-Ma’un, Inna Lillahi, Al-Fath, Ali ‘Imran 159, At-Tin, Al-Fil. Ada pula Al-Insyirah, Yusuf 4, Al-Baqarah 183, Al-Bayyinah, Al-‘Alaq, Alhamdulillah.

 1. Al-Ma’un
 2. Inna Lillahi
 3. Al-Fath
 4. Ali ‘Imran 159
 5. At-Tin
 6. Al-Fil
 7. Al-Insyirah
 8. Yusuf 4
 9. Al-Baqarah 183
 10. Al-Bayyinah
 11. Al-‘Alaq
 12. Alhamdulillah

Pencarian: at takatsur, doa al kafirun, al maidah ayat 11, surat iqro lengkap, yasin ayat 41

Surat dan Ayat Rezeki

Dapatkan pahala jariyah dan buku digital "Jalan Rezeki Berlimpah" dengan sharing informasi tentang TafsirWeb!

Cara Sharing Manual:

Copy-paste text di bawah, kirim ke lima (5) group WhatsApp yang Anda ikuti:

Nikmati kemudahan dari Allah untuk memahami al-Qur’an dengan tafsirnya. Tinggal klik nama suratnya, klik nomor ayat, maka akan keluar penjelasan lengkap untuk ayat tersebut:
 
✅ Klik *tafsirweb.com/start* untuk menikmati tafsir al-Qur'an
 
✅ Klik *tafsirweb.com/pahala* lalu kirim informasi ini ke 5 group lainnya untuk dapat pahala jariyah

Cara Sharing Otomatis:

Klik Di Sini 👉 pilih lima (5) group WhatsApp yang Anda ikuti 👉 klik tombol kirim

Bonus Setelah Sharing:

Setelah Anda melakukan sharing, klik tombol di bawah: