Ayat Tentang Syukur

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِى لَشَدِيدٌ

Arab-Latin: wa iż ta`ażżana rabbukum la`in syakartum la`azīdannakum wa la`ing kafartum inna 'ażābī lasyadīd

Terjemah Arti: Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".

Tafsir Ayat Tentang Syukur

Musa berkata kepada mereka, ”dan ingatlah ketika tuhan kalian memberitahukan dengan pemberitahuan yang tegas, ’jika kalian beryukur kepadaNya atas nikmat-nikmatNya, pastilah Dia akan memberikan tambahan karunia kepada kalian, dan jika kalian mengingkari nikmat-nikmat Allah, niscaya dia benar-benar akan menyiksa kalian dengan siksaan yang pedih.” (Tafsir al-Muyassar)

Musa berkata kepada mereka, “Ingatlah manakala Rabb kalian memberitahu kalian secara pasti, jika kalian bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat-Nya yang telah Dia berikan kepada kalian, niscaya Dia akan menambahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kalian. akan tetapi jika kalian mengingkari nikmat-nikmat-Nya atas kalian dan kalian tidak mensyukurinya, maka azab Allah atas siapa yang mengingkari nikmat-nikmat-Nya dan tidak mensyukurinya benar-benar berat.” (Tafsir al-Mukhtashar)

(Tafsir al-Wajiz)

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ (Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan) Yakni katika Allah menyeru agar kalian mendengar dan memahami firman-Nya.لَئِن شَكَرْتُمْ(Sesungguhnya jika kamu bersyukur) Yakni jika kalian mensyukuri kenikmatan yang Aku berikan kepada kalian sebagaimana yang telah disebutkan.لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ( pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu) Niscaya Aku akan menambah ketaatanmu kepada-Ku dan menambah kenikmatan-Ku.وَلَئِن كَفَرْتُمْ(dan jika kamu mengingkari) Dan jika kalian mengingkari hal itu.إِنَّ عَذَابِى لَشَدِيدٌ(maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih) Sehingga kalian akan ditimpa oleh azab itu. (Zubdatut Tafsir)