Surat Al-Qari’ah Ayat 10

وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ

Arab Latin: Wa mā adrāka mā hiyah

Terjemahan Arti: Tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu?

TERJEMAH TAFSIR

Tahukah kamu (wahai rasul) ,apa itu hawiyah (jahanam)?

Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia

10-11. Apakah kamu mengetahui wahai manusia tentang neraka Hawiyah yang dapat menghancurkan(mu) ini? Dinamakan sebagai neraka Hawiyah karena dia jatuh sampai ke dasarnya. Dasar neraka Hawiyah adalah tempat yang sangat rendah (curam). Istifham itu digunakan untuk menakut-nakuti. Dan Ha’ pada {Hiyah} adalah Ha’ Sakat, yang dibubuhkan di akhir kata untuk tanda berhenti, lalu dia menunjukkan hubungan (dengan kata setelahnya). Sesungguhnya Hawiyah adalah neraka jahanam yang sangat panas.

Tafsir Al-Wajiz / Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili

8-11. Allah mengabarkan bahwa barangsiapa yang timbangan amal keburukannya lebih dominan daripada kebaikannya, maka Allah tidak jadikan dirinya mendapat kebaikan, dan tempat kembalinya adalah dijebloskan (dilempar) ke dalam jahannam. Kemudian Allah bertanya dengan maksud tegas : Apakah engkau tahu wahai Nabi Allah apat itu Hawiyyah ? Maka Allah menjawab bahwa itu adalah neraka yang apinya telah dinyalakan, kemudian sampailah (orang yang masuk neraka) ini pada tujuan akhirnya (neraka). Ya Allah, kami meminta pada-Mu keselamatan atas diri kami dan saudara-saudara se-islam.

An-Nafahat Al-Makkiyah / Muhammad bin Shalih asy-Syawi

10. Tahukah kamu wahai rasul apa neraka Hawiyah ??

Al-Mukhtashar fit Tafsir / Markaz Tafsir Lid Diraasatil Qur'aniyyah

Tahukah kamu wahai Rasul tentang "Hawiyah" itu ?

Tafsir Juz 'Amma / Prof. Dr. Shalih bin Fauzan al-Fauzan

Kalimat ini untuk memperbesar perkaranya.

Hidayatul Insan bi Tafsiril Qur'an / Marwan Hadidi bin Musa, M.Pd.I

Menggugah perhatian manusia tentang neraka hawiyah itu, Allah berfirman, 'dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu''11. Neraka hawiyah itu adalah api yang sangat panas dan menjadikan apa saja yang masuk ke dalamnya hancur lebur dan leleh.

Tafsir Ringkas Kemenag