Surat Shad Ayat 66

Belajar Quran Online

رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ

Arab-Latin: Rabbus-samāwāti wal-arḍi wa mā bainahumal-'azīzul-gaffār

Terjemah Arti: Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya Yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.

Terjemahan Tafsir Bahasa Indonesia (Isi Kandungan)

Dia juga penguasa langit dan bumi serta apa yang ada diantara keduanya, juga mahaperkasa dalam menetapkan balasan, serta maha pengampun terhadap dosa-dosa bagi siapa yang bertaubat dan kembali kepada ridahaNYa,

Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia

66. dialah Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya, yang maha Kuat yang tidak ada tandingannya, Maha Pengampun bagi hambaNya yang bertaubat dan yang taat.

Tafsir Al-Wajiz / Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili

Yakni yang berkuasa terhadap urusan-Nya.

Inilah Tuhan yang berhak dicintai dan diibadahi, bukan yang tidak mampu menciptakan dan tidak mampu memberi rezeki, yang tidak kuasa memberi manfaat atau menolak bahaya seperti patung dan berhala.

Hidayatul Insan bi Tafsiril Qur'an / Marwan Hadidi bin Musa, M.Pd.I

Dialah tuhan pencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara ke-duanya. Dia menciptakan, menguasai, mengatur, mengawasi, dan me-melihara kelangsungan ciptaan-Nya. Dialah yang mahaperkasa dalam mengatur kerajaan-Nya, maha pengampun atas dosa-dosa hamba yang memohon ampunan-Nya. '67-68. Wahai nabi Muhammad, katakanlah kepada orang-orang kafir, 'ajakanku mengesakan Allah dan peringatanku tentang siksa akhirat itu adalah berita besar yang selama ini kamu berpaling darinya, wahai orang-orang kafir. Berita dalam Al-Qur'an itu benar adanya, tetapi ba-Nyak manusia mengingkari. '.

Tafsir Ringkas Kemenag

Related: Surat Shad Ayat 67 Arab-Latin, Surat Shad Ayat 68 Bahasa Indonesia, Terjemah Arti Surat Shad Ayat 69, Terjemahan Tafsir Surat Shad Ayat 70, Isi Kandungan Surat Shad Ayat 71, Makna Surat Shad Ayat 72

Baca Quran Online