Surat As-Sajdah Ayat 24

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا۟ ۖ وَكَانُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا يُوقِنُونَ

Arab-Latin: Wa ja'alnā min-hum a`immatay yahdụna bi`amrinā lammā ṣabarụ, wa kānụ bi`āyātinā yụqinụn

Artinya: Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami.

« As-Sajdah 23As-Sajdah 25 »

Hikmah Menarik Tentang Surat As-Sajdah Ayat 24

Paragraf di atas merupakan Surat As-Sajdah Ayat 24 dengan text arab, latin dan terjemah artinya. Ada beragam hikmah menarik dari ayat ini. Didapati beragam penafsiran dari berbagai pakar tafsir terhadap kandungan surat As-Sajdah ayat 24, antara lain sebagaimana di bawah ini:

📚 Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia

Dan Kami mengangkat di kalangan Bani Israil para pembimbing dan para penyeru kepada kebaikan yang diteladani oleh manusia. Dan mereka mengajak manusia kepada tauhid, menyembah kepada Alah semata dan menaatiNya. Mereka mendapatkan derajat yang tinggi ini saat mereka bersabar atas perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-laranganNya, berdakwah kepada Allah dan teguh menghadapi gangguan di jalanNya, disamping mereka juga membenarkan dengan penuh keyakinan kepada ayat-ayat dan hujjah-hujjah Allah.


📚 Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram

24. Dan Kami jadikan dari Bani Israil para pemimpin-pemimpin yang diikuti oleh manusia dalam hal kebenaran, mereka menunjukkan pada kebenaran ketika mereka bersabar dalam menaati segala perintah-Nya dan menghindari segala larangan-Nya, dan bersabar ketika menjalani cobaan di jalan dakwah, dan mereka beriman kepada ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada rasul-rasul mereka.


📚 Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir / Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar, mudarris tafsir Universitas Islam Madinah

24. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا (Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami)
Yakni sebagai pemimpin-pemimpin dalam kebaikan yang menyeru kepada petunjuk dengan seruan yang mereka sampaikan dari hukum-hukum yang ada dalam Taurat.

لَمَّا صَبَرُوا۟ ۖ( ketika mereka sabar)
Yakni Kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin berkat kesabaran mereka dalam menjalankan kewajiban dan dalam menyeru orang lain kepada petunjuk. Atau berkat kesabaran mereka terhadap kenikmatan dunia.

وَكَانُوا۟ بِـَٔايٰتِنَا(Dan adalah mereka terhadap ayat-ayat Kami)
Yakni ayat-ayat yang Allah turunkan.

يُوقِنُونَ(merupakan orang-orang yang meyakini)
Yakni mereka mempercayai ayat-ayat Allah dan mengetahui bahwa ayat-ayat itu benar dan berasal dari Allah, sebab mereka selalu menghayatinya.


📚 Li Yaddabbaru Ayatih / Markaz Tadabbur di bawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Umar bin Abdullah al-Muqbil, professor fakultas syari'ah Universitas Qashim - Saudi Arabia

1 ). Berkata Ibnu 'Uyainah dalam tafsir firman Allah : { وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا۟ ۖ } "Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar..." ketika mengambil urusan yang paling pokok, niscaya mereka menjadi pemimpin. Sebagian Ulama berkata : "Dengan saabar dan keyakinan akan dicapai imamah dalam agama."

2 ). Rahasia yang menakjubkan dalam firman Yang Maha Kuasa tentang para imam orang-orang shaleh: { يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا } “Mereka mendapat petunjuk berdasarkan perintah Kami". Sehingga diketahui bahwa petunjuk mereka sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan Yang Maha Esa pada lisan Rasul-Nya, bukan sesuai dengan akal, pendapat, kebijakan, dan selera mereka, serta meniru para pendahulu mereka tanpa bukti dari Allah; Karena Allah berfirman : { يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا }.

3 ). Jalan menuju Allah itu bebas dari orang-orang yang ragu-ragu, dan dari orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, dan jalan itu dipenuhi oleh orang-orang yang yakin dan sabar, dan mereka berada di jalan itu seperti bendera:

{ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا۟ ۖ وَكَانُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا يُوقِنُونَ }
"Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami."

4 ). Apa yang telah kita baca dalam siroh para nabi, orang-orang shaleh, orang-orang yang syahid, dan orang-orang shaleh menegaskan bahwa tingginya kedudukan sesuai dengan beban berat dan penderitaan kesulitan.

5 ). Siapapun yang berpendapat bahwa pendidikan berhenti pada usia tertentu adalah keliru, melainkan berlanjut sampai masa lanjut kehidupan seorang
mukmin. Al-Qur’an memberitahu kita bahwa para imam agama ini tidak mencapai posisi imamah mereka kecuali setelah melalui cobaan dan pengawasan.

{ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا۟ ۖ وَكَانُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا يُوقِنُونَ }
"Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami."

6 ). Ketika Anda melihat orang lain mengabaikan tanggung jawab mereka dalam krisis paling parah yang dialami negara dan bangsa mereka; Ketahuilah bahwa kesempatan telah matang bagimu untuk menjadi salah satu imam orang-orang shaleh, maka dekati dan pertimbangkanlah:

{ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا۟ ۖ وَكَانُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا يُوقِنُونَ }
"Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami."


📚 Tafsir Al-Wajiz / Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, pakar fiqih dan tafsir negeri Suriah

24. Dan Kami telah menjadikan Bani Israil sebagai contoh dalam urusan agama, mereka adalah para Nabi yang memberikan petunjuk pada manusia, mengajak mereka pada Tauhid, menyembah Allah dan menjalankan syari’at dan hukum-hukum Allah, untuk menjalankan perintah Kami, agar mereka sabar atas beban kewajiban dan siksa dunia, dan mereka membenarkan ayat-ayat yang telah diturunkan dengan penuh keyakinan, dank arena kecermatan mereka dalam melihatnya


📚 Tafsir Ash-Shaghir / Fayiz bin Sayyaf As-Sariih, dimuraja’ah oleh Syaikh Prof. Dr. Abdullah bin Abdul Aziz al-‘Awaji, professor tafsir Univ Islam Madinah

Kami menjadikan di antara mereka itu} di antara Bani Israil {pemimpin-pemimpin} pemimpin dan teladan dalam kebaikan {yang memberi petunjuk dengan perintah Kami selama mereka bersabar} selama mereka bersabar atas agama kami dan siksaan musuh mereka {Mereka selalu meyakini ayat-ayat Kami


📚 Tafsir as-Sa'di / Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, pakar tafsir abad 14 H

24. “Dan Kami jadikan dari mereka itu,” maksudnya, di antara Bani Israil itu, “pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami,” maksudnya, ulama-ulama yang menguasai ilmu syariat dan cara-cara memberi hidayah, mereka mendapat petunjuk pada diri mereka sendiri lalu memberi petunjuk kepada selain mereka dengan petunjuk itu. Al-Kitab yang diturunkan kepada mereka adalah petunjuk orang-orang yang beriman kepadanya, dan mereka terbagi menjadi dua:
- para pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Allah,
- dan para pengikut yang berpedoman kepada mereka.
Golongan yang pertama tentu lebih tinggi derajatnya, setelah derajat kenabian dan kerasulan. Ia adalah derajat orang-orang shiddiqin. Sebenarnya mereka meraih derajat tersebut adalah “ketika mereka sabar” dalam belajar dan mengajar, dalam berdakwah kepada Allah dan terhadap cobaan di jalanNya. Dan mereka menahan nafsu (diri) mereka dari rongrongannya untuk berbuat maksiat dan kecenderungannya kepada kesenangan-kesenangan nafsu,
“dan mereka meyakini ayat-ayat Kami,” maksudnya, mereka dalam keimanan telah mencapai (dengan ayat-ayat Allah), kepada derajat yakin, yaitu ilmu yang sempurna yang membuahkan amal. Sesungguhnya mereka bisa mencapai derajat yakin adalah karena mereka belajar secara benar-benar dan mereka mengambil permasalahan-permasalahan dari dalil-dalilnya yang menghasilkan keyakinan. Mereka pun terus mempelajari permasalahan-permasalahan dan mereka berargumen untutknya dengan banyak dalil hingga mereka mencapai kepadanya. Maka dengan sabar dan yakin akhirnya mereka meraih kepemimpinan dalam agama.


📚 An-Nafahat Al-Makkiyah / Syaikh Muhammad bin Shalih asy-Syawi

Surat As-Sajdah ayat 24: Allah mengabarkan dengan apa yang telah Allah karuniakan kepada bani israil dengan menjadikan (di antara) mereka para imam, dai dan ulama yang menunjukkan kepada mereka menuju kebenaran, dan juga menyeru mereka kepada tauhid dan iman, sungguh mereka telah mendapatkan posisi tinggi ini dengan kesabaran mereka atas mengajar dan belajar, dengan dakwah, dan membuang keburukan pada mereka, dan mereka atas ayat-ayat Allah menetapkan dengan penetapan yang kokoh di atas ilmu yang sempurna darinya, mereka menjaga(keimanan) mereka dengan amal dan dakwah, dengan sabar, yakin dan amal sehingga mencapai kepemimpinan dalam agama.


📚 Hidayatul Insan bi Tafsiril Qur'an / Ustadz Marwan Hadidi bin Musa, M.Pd.I

Yakni para ulama yang diikuti umat. Diri mereka memperoleh hidayah (petunjuk) dan menunjukkan orang lain dengan hidayah itu. Kitab yang diurunkan kepada mereka adalah hidayah, dan orang-orang yang beriman kepadanya ada dua golongan; golongan yang menjadi pemimpin yang membimbing umat dengan perintah Allah, dan golongan yang mengikuti yang sama mendapatkan petunjuk. Golongan pertama ini derajatnya sangat tinggi, menduduki posisi di bawah kenabian dan kerasulan. Derajat yang mereka tempati adalah derajat shiddiqin. Mereka memperoleh derajat itu karena sabar dalam beramal, belajar dan berdakwah serta bersabar dalam memikul derita di jalan-Nya. Mereka pun menahan diri mereka dari terjun ke dalam maksiat dan terbawa syahwat.

Iman mereka kepada ayat-ayat Allah Ta’ala mencapai derajat yakin, yang merupakan pengetahuan sempurna yang menghendaki untuk beramal. Mereka memperoleh derajat yakin, karena mereka belajar dengan benar dan mengambil masalah dari dalil-dalilnya yang membuahkan keyakinan. Dengan kesabaran dan keyakinan itulah mereka memperoleh kedudukan imamah fiddin (pemimpin agama).


📚 Tafsir Ringkas Kementrian Agama RI / Surat As-Sajdah Ayat 24

Dan tidak hanya menurunkan taurat kepada bani israil, kami juga jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin dan ulama-ulama yang memberi petunjuk dengan perintah dan pertolongan kami selama mereka sabar dalam menegakkan kebenaran. Mereka senantiasa meyakini ayat-ayat kami. Ayat ini dimaksudkan untuk menghibur hati rasulullah. Bila umat beliau menentang dakwahnya, sesungguhnya bani israil dulu tidak saja menentang nabi musa melainkan juga mengajukan permintaan yang mengherankan (lihat pula: an-nis'/4: 153 dan al-m'idah/5: 24). 25. Karena itu, wahai nabi Muhammad, jangan ragu menyampaikan kebenaran Al-Qur'an, meski mereka menentangmu. Sungguh tuhanmu, dia-lah yang akan memberikan keputusan dengan benar dan adil di antara mereka, yakni para hamba-Nya, pada hari kiamat tentang apa yang dahulu mereka perselisihkan padanya, seperti hari kebangkitan, hari perhitungan, dan balasan di surga dan neraka.


Itulah berbagai penjabaran dari berbagai mufassirun mengenai makna dan arti surat As-Sajdah ayat 24 (arab-latin dan artinya), semoga memberi kebaikan bagi kita semua. Dukung usaha kami dengan memberikan tautan menuju halaman ini atau menuju halaman depan TafsirWeb.com.

Halaman Cukup Banyak Dilihat

Nikmati berbagai halaman yang cukup banyak dilihat, seperti surat/ayat: Al-Alaq 1-5, At-Taubah 122, Al-Baqarah 148, At-Taubah 105, Al-Insyirah 8, Ath-Thalaq 2-3. Ada juga Al-Hujurat 10-12, Al-Insyiqaq, At-Takwir, Al-Isra 26-27, Al-Mu’minun, At-Tahrim 8.

 1. Al-Alaq 1-5
 2. At-Taubah 122
 3. Al-Baqarah 148
 4. At-Taubah 105
 5. Al-Insyirah 8
 6. Ath-Thalaq 2-3
 7. Al-Hujurat 10-12
 8. Al-Insyiqaq
 9. At-Takwir
 10. Al-Isra 26-27
 11. Al-Mu’minun
 12. At-Tahrim 8

Pencarian: surat alkafirun dan artinya, dalil tentang alam semesta, ar rahman ayat 15, wahai jiwa jiwa yang tenang, maryam 4

Surat dan Ayat Rezeki

GRATIS! Dapatkan pahala jariyah dan buku digital "Jalan Rezeki Berlimpah". Caranya, copy-paste text di bawah dan kirimkan ke minimal tiga (3) group WhatsApp yang Anda ikuti:

Nikmati kemudahan dari Allah untuk memahami al-Qur’an dengan tafsirnya. Tinggal klik nama suratnya, klik nomor ayat yang berwarna biru, maka akan keluar penjelasan lengkap untuk ayat tersebut:
 
👉 tafsirweb.com/start
 
✅ Bagikan informasi ini untuk mendapat pahala jariyah

Setelah Anda melakukan hal di atas, klik tombol di bawah: