Surat Al-‘Alaq Ayat 8

Text Bahasa Arab dan Latin

إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ

Arti/Makna/Terjemah Indonesia

Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmulah kembali(mu).

Tafsir Al-Mukhtashar

8. Sesungguhnya kepada Rabbmu wahai manusia semua kembali pada hari kiamat, maka semua akan menuai apa yang pernah ia kerjakan.

Tafsir Al-Muyassar

Maka hendaknya setiap orang yang melampaui batas menyadari bahwa tempat kembali adalah Allah, lalu Dia membalas setiap orang sesuai dengan amalnya.

Tafsir Kemenag

Wahai manusia, sungguh hanya kepada tuhanmulah tempat kembali-Mu. Pada hari kiamat Allah akan menghitung apa saja yang engkau perbuat di dunia. Dia akan mem'balas orang yang melampaui batas sesuai dengan azab yang setimpal. 9-10. Wahai rasul atau siapa saja, bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia melaksanakan salat' adakah yang lebih mengherankan daripada kelakukan orang (ab' jahl) yang menghalang-halangi hamba-ku (nabi Muhammad) mendekatkan diri kepada tuhan yang telah memberinya kehidupan dan kecukupan'.

Referensi Tafsir

 • al-Aisar / Abu Bakar Jabir al-Jazairi, mufassir Masjid Nabawi - Madinah, wafat 1439 H
 • al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Lid Diraasatil Qur'aniyyah - Riyadh, terbit 1435 H
 • al-Muyassar / Dr. Shalih Alu Syaikh et al., Menteri Agama KSA, diangkat 1420 H
 • as-Sa'di / 'Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, pakar tafsir kontemporer, wafat 1376 H
 • Fathul Qadir / Asy-Syaukani, wafat 1250 H, diringkas Dr. M. Sulaiman al-Asyqar
 • Ibnu Katsir / Ibnu Katsir, wafat 774 H, diringkas Shafiyurrahman al-Mubarakfuri et al.
 • Juz 'Amma / Prof. Dr. Shalih Fauzan, anggota Komite Fatwa KSA, diangkat 1412 H
 • Juz 'Amma / Dr. Abdul Malik bin Muhammad bin 'Abdurrahman al-Qaasim
 • Juz 'Amma / M. Shalih al-Utsaimin, anggota Dewan Ulama Senior KSA, wafat 1421 H
 • Hidayatul Insan / Marwan bin Musa, Mudarris Ibnu Hajar Boarding School - Jakarta
 • Kemenag / Kementrian Agama Republik Indonesia, diakses tahun 2018