Surat At-Taubah Ayat 5


Anda belum mahir membaca Qur'an? Ingin segera bisa? Klik di sini sekarang!

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Arab-Latin: Fa iżansalakhal-asy-hurul-ḥurumu faqtulul-musyrikīna ḥaiṡu wajattumụhum wa khużụhum waḥṣurụhum waq'udụ lahum kulla marṣad, fa in tābụ wa aqāmuṣ-ṣalāta wa ātawuz-zakāta fa khallụ sabīlahum, innallāha gafụrur raḥīm

Terjemah Arti: Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi maha Penyayang.

Terjemahan Makna Bahasa Indonesia (Isi Kandungan)

Kemudia apabila telah berakhir masa empat bulan yang mana kalian memberikan keamanan kepada orang-orang musyrik itu, maka umumkanlah peperangan melawan musuh-musuh Allah di manapun mereka berada, dan bidiklah mereka dengan mengepung mereka dalam benteng-benteng mereka dan intailah mereka di jalan-jalan mereka. Apabila mereka kembali dari kekafiran mereka dan masuk kedalam islam, serta komitmen dengan syariat-syariatnya seperti melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, maka biarkanlah mereka; sebab mereka sesungguhnya telah menjelma menjadi saudara-saudara kalian dalam islam. Sesungguhnya Allah mahapengampun terhadap orang-orang yang bertaubat kepadaNya, lagi mahapenyayang terhadap mereka.

Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia

5. Apabila bulan-bulan haram (yaitu Zulkaidah, Zulhijah, Muharram, dan Rajab) di mana kalian memberikan jaminan keamanan kepada musuh-musuh kalian telah berakhir, maka bunuhlah orang-orang musyrik di mana pun kalian menemukan mereka, kepunglah mereka di benteng-benteng mereka, dan intailah mereka di jalan-jalan mereka. Jika mereka bertobat kepada Allah dari kemusyrikan mereka, mendirikan salat, dan membayarkan zakat harta mereka, maka mereka menjadi saudara-saudara kalian dalam agama Islam dan (oleh sebab itu) berhentilah memerangi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang bagi hamba-hamba-Nya yang bertobat.

Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram

5. فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ (Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu)
Yakni empat bulan yang Allah jadikan sebagai waktu penangguhan mereka.
Bulan-bulan ini disebut dengan bulan-bulan haram karena Allah mengharamkan orang-orang beriman untuk menumpahkan darah dan menghadapi orang-orang musyrik.

فَاقْتُلُوا۟ الْمُشْرِكِينَ(maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu)
Yakni perangilah mereka sampai kalian membunuh mereka, dengan tetap memperhatikan apa yang disyariatkan Allah dalam memerangi orang-orang kafir.

وَخُذُوهُمْ (dan tangkaplah mereka)
Yakni tawanlah mereka; karena orang yang tertangkap merupakan tawanan.

وَاحْصُرُوهُمْ(Kepunglah mereka)
Yakni halangilah mereka agar tidak masuk ke dalam negeri kaum muslimin kecuali dengan izin.

وَاقْعُدُوا۟ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ (dan intailah ditempat pengintaian)
Makna (المرصد) yakni tempat untuk mengintai musuh.
Yakni menetapkah di tempat-tempat kalian mengintai mereka.
Ayat ini mengandung perintah untuk membunuh orang-orang musyrik seluruhnya setelah berlalunya bulan-bulan Haram kecuali orang-orang yang disebutkan dalam sunnah yaitu wanita, bayi, orang lemah yang sudah tidak mampu berperang, dan para ahli kitab yang membayar jizyah.
Terdapat pendapat mengatakan bahwa ayat ini menasakh semua ayat yang menyebutkan perintah untuk berpaling dan meninggalkan orang-orang musyrik serta perintah bersabar dalam menghadapi kezaliman mereka.

فَخَلُّوا۟ سَبِيلَهُمْ ۚ (maka berilah kebebasan kepada mereka)
Yakni biarkanlah mereka bebas, maka jangan kalian tawan, kepung, atau bunuh mereka apabila telah bertaubat dan melaksanakan apa yang telah disebutkan dalam ayat.

Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir / Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar, mudarris tafsir Universitas Islam Madinah

5 Apabila sudah habis bulan-bulan empat yang Allah tunda itu, yaitu yang disebut bulan haram untuk mengharamkan darah orang musyrik, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, pada saat halal maupun haram, tawanlah mereka dan tangkaplah mereka. Cegahlah mereka keluar negeri Islam kecuali atas izin. Kepunglah mereka dan intailah pergerakan ditempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan serta jangan menyakiti mereka, sebab mereka telah menjafi orang-orang yang selamat. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun kepada orang-orang yang taubat lagi maha Penyayang.

Tafsir Al-Wajiz / Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili

Yang dimaksud dengan bulan Haram di sini adalah masa 4 bulan yang diberi tangguh kepada kamu musyrik itu (mereka yang mengadakan perjanjian tidak diperangi), Yaitu dimulai dari tanggal 10 Zulhijjah (hari turunnya ayat ini) sampai dengan 10 Rabi'ul akhir.

Di tanah halal atau di tanah haram.

Dengan menawannya.

Di benteng mereka sampai mereka terbunuh atau masuk Islam. Jangan biarkan mereka leluasa di negeri dan bumi Allah yang sesungguhnya Dia jadikan sebagai tempat ibadah bagi hamba-hamba-Nya. Bumi ini milik Allah, tidak pantas ditempati oleh musuh-Nya; yaitu orang-orang yang ingin menghilangkan agama-Nya dari bumi ini.

Di jalan yang mereka lalui serta tetap teruslah bersikap seperti ini agar mereka bertobat dari perbuatan syirknya.

Maksudnya keamanan mereka menjadi terjamin. Berdasarkan ayat ini, maka barang siapa yang enggan melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, ia harus diperangi sampai mau melakukannya sebagaimana yang dilakukan Abu Bakar Ash Shiddiq radhiyallahu 'anhu.

Hidayatul Insan bi Tafsiril Qur'an / Ustadz Marwan Hadidi bin Musa, M.Pd.I

Ayat ini memerintahkan apa yang seharusnya dilakukan oleh kaum muslim setelah habisnya masa tenggang tersebut. Apabila telah habis bulan-bulan haram, yakni masa tenggang waktu empat bulan yang diberi kepada kaum musyrik itu, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kalian temui saat itu, baik di luar tanah haram maupun di wilayah tanah haram, tangkaplah dan kepunglah mereka, dan awasilah di tempat pengintaian sehingga mereka tidak mampu bergerak dan meloloskan diri. Jika mereka bertobat dari kemusyrikan dan kekufuran yang membuat mereka memerangi umat islam, dan memenuhi ketentuanketentuan agama secara konsekuen, seperti mendirikan salat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka, dan jangan ditangkap atau diawasi gerak-geriknya lagi. Sebab jika mereka benar-benar bertobat, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Sungguh, Allah maha pengampun, maha penyayang. Meski Allah mewajibkan kaum muslim untuk menyerang kaum musyrik setelah habis masa tenggang waktu atau disebabkan mereka merusak perjanjian, hal itu bukan berarti mereka tidak punya kesempatan untuk memperoleh perlindungan keamanan sedikit pun. Dan jika di antara kaum musyrik ada yang meminta perlindungan kepadamu, setelah habisnya masa tenggang waktu empat bulan, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah sehingga dengan begitu diharapkan mereka tertarik dan bisa insaf. Namun begitu, kamu tidak boleh memaksanya jika ternyata dia tidak mau masuk islam. Bahkan, setelah dia tinggal bersama kaum muslim beberapa lama kemudian dia minta pulang ke tempat asalnya, maka antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui tentang kebenaran islam.

Tafsir Ringkas Kementrian Agama RI

Related: Surat At-Taubah Ayat 6 Arab-Latin, Surat At-Taubah Ayat 7 Bahasa Indonesia, Terjemah Arti Surat At-Taubah Ayat 8, Terjemahan Tafsir Surat At-Taubah Ayat 9, Isi Kandungan Surat At-Taubah Ayat 10, Makna Surat At-Taubah Ayat 11

Category: Surat At-Taubah


Anda belum mahir membaca Qur'an? Ingin segera bisa? Klik di sini sekarang!