Surat Al-‘Alaq Ayat 12

أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ

Arti/Makna/Terjemah Indonesia

Atau dia menyuruh bertakwa (kepada Allah)?

Tafsir Al-Mukhtashar

12. Atau menyuruh manusia untuk bertaqwa kepada Allah dengan melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang, apakah dilarang orang yang melakukan seperti itu ?

Tafsir Al-Muyassar

Atau dia memerintahakan orang lain untuk bertakwa,apakah dia juga akan melarangnya?

Tafsir Juz Amma (Al-Fauzan)

Atau dia memerintahkan orang lain menuju kepada kebenaran ? bukankah dia mengajak manusia untuk bertaqwa kepada Allah, dan itu adalah kebanaran yang akan menyelamatkan hidupmu didunia dan diakhirat, orang-orang yang mengajak kepada taqwa berada dalam petunjuk Allah ﷻ , sedangkan kalian wahai orang-orang kafir yang berada dalam kesesatan, kalan memerintah kepada kekafiran dan kesesatan.

Tafsir Hidayatul Insan

Dengan demikian, pantaskah orang yang seperti ini keadaannya dilarang? Bukankah melarangnya merupakan penentangan yang besar kepada Allah dan kepada kebenaran? Karena yang berhak dilarang adalah orang yang tidak di atas petunjuk atau memerintahkan orang lain mengerjakan hal yang bertentangan dengan ketakwaan.

Tafsir Kemenag

11-12. Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang salat itu berada di atas kebenaran dan petunjuk dari tuhannya dalam salatnya, atau dia menyuruh orang lain bertakwa kepada Allah untuk kemaslahatan mereka' bukankah amat mengherankan bila orang yang sesat melarang orang yang mendapat pentunjuk untuk melaksanakan perintah tuhannya dan membimbing orang lain ke jalan takwa'13. Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan nabi serta wahyu Allah dan berpaling dari keimanan dan berbuat kebajikan'.

Referensi Tafsir

 • IN PROGRESS
 • al-Aisar / Abu Bakar Jabir al-Jazairi, mufassir Masjid Nabawi - Madinah, wafat 1439 H
 • al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Lid Diraasatil Qur'aniyyah - Riyadh, terbit 1435 H
 • al-Muyassar / Dr. Shalih Alu Syaikh et al., Menteri Agama KSA, diangkat 1420 H
 • as-Sa'di / 'Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, pakar tafsir kontemporer, wafat 1376 H
 • Fathul Qadir / Asy-Syaukani, wafat 1250 H, diringkas Dr. M. Sulaiman al-Asyqar
 • Ibnu Katsir / Ibnu Katsir, wafat 774 H, diringkas Shafiyurrahman al-Mubarakfuri et al.
 • Juz 'Amma / Prof. Dr. Shalih Fauzan, anggota Komite Fatwa KSA, diangkat 1412 H
 • Juz 'Amma / Dr. Abdul Malik bin Muhammad bin 'Abdurrahman al-Qaasim
 • Juz 'Amma / M. Shalih al-Utsaimin, anggota Dewan Ulama Senior KSA, wafat 1421 H
 • COMPLETED
 • Hidayatul Insan / Marwan Hadidi, M.Pd.I, Mudarris Ibnu Hajar Boarding School - Jakarta
 • Kemenag / Kementrian Agama Republik Indonesia, diakses tahun 2018