Surat Shad Ayat 54

Belajar Quran Online

إِنَّ هَٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ

Arab-Latin: Inna hāżā larizqunā mā lahụ min nafād

Terjemah Arti: Sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki dari Kami yang tiada habis-habisnya.

Terjemahan Tafsir Bahasa Indonesia (Isi Kandungan)

53-54 Kenikmatan itulah yang dijanjikan kepada kalian (wahai orang-orang yang bertakwa) di hari kiamat, sesungguhnya ia adalah rizki Kami untuk kalian, tiada henti dan tiada terputus.

Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia

54. sesungguhnya ini adalah nikmat dari Kami yang Kami berikan pada kalian, rizki yang tidak habi dan tidak fana’ (rusak), kekal selamanya

Tafsir Al-Wajiz / Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili

Yakni yang Kami berikan kepada penghuni surga.

yakni tetap terus di setiap waktu, bahkan terus bertambah. Dan hal ini tidaklah berat bagi Allah Subhaanahu wa Ta'aala Yang Maha Mulia, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Yang Mahaluas pemberian-Nya lagi Maha Pemurah yang mempunyai karunia yang besar.

Hidayatul Insan bi Tafsiril Qur'an / Marwan Hadidi bin Musa, M.Pd.I

53-54. Inilah apa yang dijanjikan Allah kepadamu pada hari perhitungan, hari ketika manusia dibangkitkan dari kubur lalu diarak ke padang mahsyar dan diadili di hadapan Allah. Sungguh, karunia besar dan mulia inilah rezeki dari kami yang tidak ada habis-habisnya dan tidak pula berkurang. Kami berikan karunia itu kepada hamba-hamba yang taat dan berbakti. 55-56. Bila Allah menyediakan surga beserta segala kenikmatan di dalamnya bagi orang yang taat, maka Allah menyediakan jahanam bagi orang yang durhaka terhadap risalah Allah. Beginilah karunia Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Dan sungguh, bagi orang-orang yang durhaka terhadap perintah Allah dan rasul-Nya di dunia pasti di akhirat nanti disediakan tempat kembali yang buruk. Itulah neraka jahanam, tempat tinggal yang kelak akan mereka masuki; maka jahanam itulah seburuk-buruk tempat tinggal.

Tafsir Ringkas Kemenag

Related: Surat Shad Ayat 55 Arab-Latin, Surat Shad Ayat 56 Bahasa Indonesia, Terjemah Arti Surat Shad Ayat 57, Terjemahan Tafsir Surat Shad Ayat 58, Isi Kandungan Surat Shad Ayat 59, Makna Surat Shad Ayat 60

Baca Quran Online