Surat Al-Fajr Ayat 22

وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا

Arab Latin: Wa jā`a rabbuka wal-malaku ṣaffan ṣaffā

Terjemahan Arti: Dan datanglah Tuhanmu; sedang malaikat berbaris-baris.

TERJEMAH TAFSIR

21-22. Sepatutnya keadaan kalian seperti ini. bila bumi diguncang, sebagian menghancurkan sebagian lainnya. Dan tuhanmu datang untuk menetapkan keputusan diantara makhluk NYA,sedangkan para malaikat berbaris.

Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia

22. Datanglah perintah Tuhanmu dan takdirNya yang tidak dapat diubah, (Perintahnya datang) diiringi para malaikat terpilih (yang berjejer) dalam barisan-barisan atau berbaris sesuai posisi mereka

Tafsir Al-Wajiz / Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili

21-22. Allah menegur mereka orang-orang kafir dengan mengatakan : Jika kalian bersikap keras wahai orang-orang kafir atas kekufuran kalian dan atas amalan-amalan buruk ini, maka tunggulah hari kiamat, yaitu hari yang bumi akan bergerak dengan gerakan yang dahsyat dan dengan gempa yang dahsyat. Allah akan datang (pada hari itu) sesuai dengan dzat-Nya, kemuliaannya-Nya dan kebesaran-Nya. Malaikat akan datang bershaf-shaf sebagai pengagungan kepada-Nya. وَجَآءَ رَبُّكَ disini terdapat firqah (kelompok) seperti Asyairah, Mu’tazilah dan selain keduanya menakwilkan sebagian sifat Allah, diantaranya adalah sifat datang Allah. Mereka (Asyairah, dll.) mengatakan : وَجَآءَ رَبُّكَ maksudnya adalah datang perintah-Nya. Adapun Ahlussunnah wal Jama’ah menetapkan atas setiap apa yang Allah tetapkan atas diri-Nya dan apa yang ditetapkan oleh Rasul ﷺ dalam sunnahnya; Dengan tanpa mengubah, menafikan, menyerupakan, dan menyamakan dengan makhluk. Sifat datang telah diketahui maknanya, diimani, dan ditetapkan (oleh Ahlussunnah). Ahlussunnah mengatakan bahwa sifat datangnya Allah sebagaimana yang mencocoki dengan kebesaran-Nya, tidak dapat dimengerti bagaimananya dan tata cara (turun-Nya), sebagaimana tidaklah diketahui bagaimana Dzat-Nya.

An-Nafahat Al-Makkiyah / Muhammad bin Shalih asy-Syawi

22. Dan Tuhanmu – wahai Rasul – akan memisahakn antara hamba-nya, dan malaikat datang dengan bershaf-shaf.

Al-Mukhtashar fit Tafsir / Markaz Tafsir Lid Diraasatil Qur'aniyyah

21-22 .
Seorang alim berkata : Telah menceritakan kepadaku salah seorang ikhwah, bahwasanya sebuah keluarga yang didalamnya ada tiga orang anak bersaudara, anak yang paling besar adalah seorang hafidz al-Qur'an dan berbicara dengan bahasa yang fasih, pada suatu ketika anak itu sedang bermain kemudian ibunya membuka siaran radio, dan ketika itu radio sedang menyiarkan rekaman murottal al-Qur'an surah al-Fajr, seketika sang ibu terkejut tatkala melihat anaknya meninggalkan permainan yang sedang ia sibuk dengannya, sang anak kemudian berdiam diri memfokuskan pendengarannya kepada murottal al-Qur'an itu, sedangkan saudara-saudaranya yang lain masih asyik bermain dengan mainan mereka, karena terkejut sang ibu pun bertanya kepada anaknya : "kenapa kamu berhenti bermain wahai anakkau ?" sang anak kemudian berkata :"aku merasa seakan-akan sedang melayang diudara, dan tatkala aku mendengar firman Allah : { كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا } seketika aku pun takut dan merinding.

Li Yaddabbaru Ayatih / Lajnah Ilmiah Markaz Tadabbur

{ وَجَاءَ رَبُّكَ } Dan tuhanmu akan datang dengan dzat-Nya, Dia datang dengan cara yang sesuai dengan keagungan-Nya, dia akan datang pada hari kiamat untuk menghakimi setiap hamba-Nya, dan itu ketika seluruh manusia telah dibangkitkandari kuburnya dan dikumpulkan di padang mahsyar,

Semua manusia dikumpulkan mulai dari manusia pertama, hingga manusia yang terakhir. Setiap manusia akan dibangkitkan dari kuburnya untuk menghadapi hari kiamat dan dihisab amal perbuatannya selama di dunia. Bagaimanakah kondisi kita pada hari itu? Dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“Manusia akan dikumpulkan pada hari Kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian dan belum dikhitan.” (HR. Muslim)

Seluruh umat manusia, termasuk para nabi dan rasul, dibangkitkan kemudian digiring menghadap Allah di padang Mahsyar dalam keadaan telanjang, tanpa alas kaki, dan tidak dikhitan. Keadaan ini menunjukkan bahwa manusia itu fakir, miskin dan lemah dihadapan Allah. Rasulullah pun juga bersabda pada hadistnya bahwa manusia akan digiring sesuai dengan amal perbuatannya,

“Sesungguhnya kalian akan dikumpulkan (ke Padang Mahsyar) dalam keadaan berjalan, dan (ada juga yang) berkendaraan, serta (ada juga yang) diseret di atas wajah-wajah kalian.” (HR. Tirmidzi).

Pada hari itu manusia akan merasakan terik matahari yang didekatkan jaraknya hingga 1 mil sehingga mereka berkeringat. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai kedua mata kakinya. Ada yang sampai kedua lututnya, dan ada yang sampai pinggangnya, serta ada yang tenggelam dalam keringatnya sesuai dengan amal perbuatannya di dunia.

Hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar juga merupakan hari penghisaban amal, hari dimana amal manusia diperhitungkan. Pada hari itu manusia akan dibagi menjadi beberapa kelompok.

Pertama, kelompok kaum mukmin yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, kelompok ini adalah mereka yang tidak minta diruqyah, dan tidak meramal nasib serta bertawakal kepada Allah.

Kedua, kelompok yang dihisab dengan mudah. Merekalah orang yang diberi catatan amal dari sebelah kanannya. Kepada mereka hanya diperlihatkan catatan amal mereka, lalu dimaafkan. Seperti yang diceritakan pada hadist Bukhari,

“Sesungguhnya Allah akan mendekatkan orang mukmin, lalu Dia meletakkan tirai-Nya dan menutupinya (dari keramaian), Dia berfirman, “Kamu kenal dosa ini? Kamu kenal dosa ini? Ia menjawab, “Ya, wahai Tuhanku” sehingga apabila ia telah mengakui dosa-dosanya dan merasakan bahwa dirinya akan binasa, Allah berfirman,”Aku telah menutupi dosamu di dunia dan Aku akan mengampuninya pada hari ini.” Maka ia diberikan catatan amal kebaikannya. Sedangkan orang-orang kafir dan munafik, maka para saksi berkata (di hadapan seluruh makhluk), “Merekalah orang-orang yang mendustakan Tuhan mereka. Ingatlah! Sesungguhnya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim.” (HR. Bukhari)

Ketiga, kelompok yang dihisab dengan berat, manusia dalam kelompok ini meruupakan manusia yang amal keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Merekalah orang yang diberi catatan amal dari sebelah kirinya. Allah berfirman,

“Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, “Wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku (ini). Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku.–Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaanku dariku.” (QS. Al Haaqqah: 25-29)

Begitulah kondisi manusia di padang mahsyar seperti yang digambarkan oleh hadist-hadist Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Semoga kita dapat termasuk dalam kelompok yang mulia, Aamiin.

{ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا } Dan para Malaikat akan datang dengan bershaf-shaf mengikuti tuhannya.

Tafsir Juz 'Amma / Prof. Dr. Shalih bin Fauzan al-Fauzan

Allah Subhaanahu wa Ta'aala akan datang pada hari Kiamat untuk menyelesaikan permasalahan di antara hamba-hamba-Nya dalam naungan awan, namun kita tidak mengetahui bagaimana datangnya (mengimaninya wajib dan menanyakannya adalah bid’ah), wallahu a’lam. Demikian pula para malaikat dari setiap langit akan datang satu shaf-satu shaf dan mengepung manusia. Berbarisnya mereka ini adalah berbaris dengan sikap tunduk dan merendahkan diri kepada Allah Subhaanahu wa Ta'aala Raja Yang Mahaperkasa.

Hidayatul Insan bi Tafsiril Qur'an / Marwan Hadidi bin Musa, M.Pd.I

21-24. Sekali-kali tidak! janganlah kamu berbuat demikian. Apabila bumi diguncangkan berturut-turut, memuntahkan isinya, hancur lebur, kemudian muncul bumi yang sama sekali baru, dan setelah itu datanglah tuhanmu dengan cara yang tidak diketahui hakikatnya sama sekali oleh manusia; dan malaikat menunggu perintah tuhan sambil berbaris-baris penuh kepatuhan. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam kepada orang kafir agar mereka melihat dengan mata kepada sendiri apa yang dahulu mereka ingkari. Ketika semua itu terjadi, maka pada hari itu sadarlah manusia yang ingkar atas kealpaannya, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu. Kesempatan untuk bertobat sudah tiada. Kini tiba saatnya untuk menghitung dan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Betapa besar penyesalan orang kafir pada hari itu. Dia berkata dengan penuh kesadaran, 'alangkah baiknya sekiranya di dunia dahulu aku beriman dan mengerjakan amal saleh untuk kenyamanan hidupku di akhirat ini. ' penyesalan itu sudah tidak berguna. Maka, berbahagialah kini orang yang membekali diri di dunia dengan iman dan amal saleh

Tafsir Ringkas Kemenag