Anda belum mahir membaca Qur'an? Ingin segera bisa? Klik di sini sekarang!

Surat Yunus Ayat 109

وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ

Arab-Latin: Wattabi' mā yụḥā ilaika waṣbir ḥattā yaḥkumallāh, wa huwa khairul-ḥākimīn

Terjemah Arti: Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan dan Dia adalah Hakim yang sebaik-baiknya.

Terjemahan Makna Bahasa Indonesia (Isi Kandungan)

Dan ikutilah (wahai rasul), wahyu Allah yang Dia wahyukan kepadamu, lalu laksanakanlah ia dan bersabarlah dalam ketaatan kepada Allah dan meniggalkan maksiat. Dan menghadapi penentangan orang-orang yang menentangmu dari manusia sampai Allah menentukan keputusanNYa terhadap mereka dan terhadapmu. Dan Dia adalah sebaik-baik penetap keputusan, karena sesungguhnya keputusanNya mencakup keadilan yang sempurna.

Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia

109. Ikuti dan laksanakanlah -wahai Rasul- apa yang Tuhanmu wahyukan kepadamu. Dan bersabarlah terhadap ulah sebagian kaummu yang menentangmu. Juga bersabarlah dalam menyampaikan apa yang harus engkau sampaikan. Teruslah menjalankan tugas itu sampai Allah -Ta'ālā- menurunkan keputusan-Nya terkait nasib mereka. Yaitu bahwa Dia akan menolongmu untuk mengalahkan mereka di dunia. Dan Dia akan menghukum mereka di Akhirat jika mereka mati di atas kekafiran mereka.

Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram

109. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰٓ إِلَيْكَ (Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu)
Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar mengikuti apa yang diwahyukan Allah kepadanya baik itu segala perintah atau larangan yang disyariatkan baginya dan bagi umatnya.
Kemudian Allah memerintahkan untuk bersabar atas permusuhan orang-orang kafir dan atas kesulitan yang beliau temui, serta atas perbuatan orang-orang kafir dan kesombongan mereka.

وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِينَ(dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan dan Dia adalah Hakim yang sebaik-baiknya)
Yakni Allah memutuskan urusan antara Rasulullah dengan orang-orang kafir di dunia dengan memberi kemenangan kepada beliau atas mereka, dan dengan azab yang ditimpakan kepada mereka di akhirat. Maka tidak patut bagimu terburu-buru karena hal itu pasti akan terjadi.

Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir / Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar, mudarris tafsir Universitas Islam Madinah

109 Wahai Nabi, ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu dengan menjalankan dan menyampaikannya, dan bersabarlah untuk berdakwah kepada mereka dan atas fitnah mereka hingga Allah memberi keputusan bagi mereka di dunia berupa pertolongan atau kehancuran, dan di akhirat berupa azab. Dia adalah sebaik-baik Hakim sehingga tidak mungkin salah dalam menentukan keputusan.

Tafsir Al-Wajiz / Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili

Baik dalam hal ilmu, amal, keadaan, dan dakwah.

Dalam berdakwah dan dalam menghadapi gangguan yang mereka tujukan kepadamu, karena kesudahannya adalah kebaikan, sehingga jangan malas atau bosan, bahkan tetaplah di atasnya. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabar sampai Allah memenangkan agama-Nya, memenangkan Beliau terhadap musuh-musuh-Nya dalam peperanan setelah Allah memenangkan Beliau melalui hujjah dan alasan. Ada pula yang menafsirkan maksud “sehingga Allah memberikan keputusan” yaitu keputusan agar kaum musyrik diperangi dan Ahli Kitab disuruh membayar jizyah (pajak).

Antara kamu dan kaummu yang mendustakan.

Karena hukum-Nya penuh dengan keadilan yang sempurna. Selesai tafsir surat Yunus dengan pertolongan Allah dan taufiq-Nya.

Hidayatul Insan bi Tafsiril Qur'an / Ustadz Marwan Hadidi bin Musa, M.Pd.I


Dan ikutilah wahai nabi Muhammad, apa yang diwahyukan kepadamu, dan bersabarlah dalam menyampaikan wahyu walau banyak cobaan dan rintangan, hingga Allah memberi keputusan. Dialah hakim yang terbaik dalam setiap keputusan yang ditetapkanalif lam ra. Inilah kitab, Al-Qur'an yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, terpelihara dari kekeliruan, kemudian kandungannya dijelaskan secara terperinci, ada yang mengenai tauhid, hukum, kisah, akhlak, ilmu pengetahuan, janji dan peringatan, dan lain lain, disusun surat demi surat, ayat demi ayat, yang diturunkan dari sisi Allah yang mahabijaksana dalam setiap keputusan-Nya, mahateliti dalam semua ketetapan-n.

Tafsir Ringkas Kemenag RI


Related: Surat Hud Ayat 1 Arab-Latin, Surat Hud Ayat 2 Bahasa Indonesia, Terjemah Arti Surat Hud Ayat 3, Terjemahan Tafsir Surat Hud Ayat 4, Isi Kandungan Surat Hud Ayat 5, Makna Surat Hud Ayat 6

Category: Surat Yunus

Anda belum mahir membaca Qur'an? Ingin segera sisa? Klik di sini sekarang!