Anda belum mahir membaca Qur'an? Ingin segera bisa? Klik di sini sekarang!

Surat Al-An’am Ayat 149

قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ۖ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ

Arab-Latin: Qul falillāhil-ḥujjatul-bāligah, falau syā`a lahadākum ajma'īn

Terjemah Arti: Katakanlah: "Allah mempunyai hujjah yang jelas lagi kuat; maka jika Dia menghendaki, pasti Dia memberi petunjuk kepada kamu semuanya".

Terjemahan Makna Bahasa Indonesia (Isi Kandungan)

Katakanlah (wahai rasul) kepada mereka, ”maka milik Allah lah hujjah-hujjah yang kuat yang mematahkan prasangka-prasangka kalian. Sekiranya Allah berkehendak, niscaya Dia akan memberikan taufik kepada kalian semua menuju jalan yang lurus.”

Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia

149. Katakanlah -wahai Rasul- kepada orang-orang musyrik itu, “Jika kalian tidak mempunyai dalil selain argumen-argumen yang lemah itu, sesungguhnya Allah mempunyai argumen yang kuat dan tidak terbantahkan, sehingga alasan-alasan yang kalian kemukakan akan dipatahkan dan syubhat-syubhat yang kalian jadikan sebagai pegangan akan terbantahkan. Dan sekiranya Allah berkehendak membimbing kalian semua -wahai orang-orang musyrik- ke jalan yang benar tentu Dia akan membimbing kalian semua ke jalan yang benar.”

Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram

149. قُلْ فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبٰلِغَةُ ۖ (Katakanlah: “Allah mempunyai hujjah yang jelas lagi kuat)
Di sisi-Nya akan terbantah segala alasan dan tertolak semua prasangka, syubhatm dan khayalan mereka.

فَلَوْ شَآءَ (maka jika Dia menghendaki)
Yakni menghendaki hidayah bagi kalian semua.

لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ (pasti Dia memberi petunjuk kepada kamu semuanya)

Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir / Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar, mudarris tafsir Universitas Islam Madinah

149 Katakanlah: “Allah mempunyai hujjah yang jelas lagi kuat, atau bukti yang kuat untuk menjelaskan kebenaran dengan mengutus para rasul untuk menyampaikan petunjuk kepada manusia, membenarkan keyakinan, dan menjelaskan hukum. Maka jika Dia menghendaki memberi hidayah kepada kalian maka pasti Dia memberi petunjuk kepada kamu semuanya”. Maka kalian tidak bisa memaksakan kehendak atau pilihan kalian, dan semua bantahan kalian juga atas kehendak Allah

Tafsir Al-Wajiz / Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili

Katakanlah kepada mereka wahai nabi Muhammad, alasan yang kuat hanya pada Allah, yaitu alasan yang dapat mematahkan sangkaansangkaan buruk kalian. Dia-lah yang berhak memberi petunjuk bagi siapa saja yang dikehendaki-Nya. Maka kalau dia menghendaki, niscaya kamu semua mendapat petunjuk. Katakanlah kepada orang-orang musyrik itu, wahai rasulullah, bawalah saksi-saksimu yang dapat membuktikan dan berani mengakui bahwa Allah mengharamkan beberapa binatang ternak ini seperti sa'ibah dan bahirah. Jika mereka memberikan kesaksian, yaitu kesaksian dusta, engkau jangan ikut pula memberikan kesaksian bersama mereka dan jangan membenarkan persaksian mereka. Jangan engkau ikuti keinginan orangorang yang mendustakan ayat-ayat kami dan orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, dan mereka mempersekutukan tuhan.

Tafsir Ringkas Kemenag RI


Related: Surat Al-An’am Ayat 150 Arab-Latin, Surat Al-An’am Ayat 151 Bahasa Indonesia, Terjemah Arti Surat Al-An’am Ayat 152, Terjemahan Tafsir Surat Al-An’am Ayat 153, Isi Kandungan Surat Al-An’am Ayat 154, Makna Surat Al-An’am Ayat 155

Category: Surat Al-An'am

Anda belum mahir membaca Qur'an? Ingin segera sisa? Klik di sini sekarang!